Foto Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen

Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen

H

Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen

Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen streven ernaar om, via het verhandelen van goederen of diensten, maatschappelijke of sociale problemen aan te pakken. Ze worden beschouwd als hybride organisaties omdat ze voor de uitdaging staan dat ze zowel financieel leefbaar moeten zijn, als hun sociale doelstellingen moeten proberen realiseren. Wegens dat hybride karakter, wordt verondersteld dat sociale ondernemers specifieke hindernissen ondervinden bij het opstarten van een onderneming, zoals het aantrekken van de nodige financiële middelen en het opbouwen van legitimiteit bij mogelijke afnemers en partners. Zowel in de literatuur als in het werkveld wordt het uitbouwen van een sociaal netwerk als cruciaal beschouwd voor succesvol sociaal ondernemerschap. Men spreekt in deze context ook vaak over het ‘social capital’ van de sociale ondernemer. Ondanks de consensus over het belang van social capital voor sociale ondernemers, is onderzoek tot op heden beperkt. Met dit onderzoeksproject willen we inzicht verwerven in het belang en de rol van social capital bij startende sociale ondernemers. In samenwerking met begeleiders van sociale ondernemers en op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, bestuderen we hoe social capital bijdraagt tot het succesvol opstarten en ontwikkelen van een sociale onderneming. Rekening houdend met de individuele kenmerken van de sociale ondernemer, onderzoeken we wat een optimale mix van social capital is. Het projectvoorstel heeft belangrijke implicaties voor zowel de literatuur over sociale ondernemingen als de bredere managementliteratuur. Bovendien willen we een antwoord bieden op vragen vanuit de praktijk rond het opbouwen van sociale netwerken voor jonge, startende sociale ondernemers.

             
                           
                                         
                                                        

Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen is een onderzoeksproject van het Research Centre for Sustainable Organizations

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Joeri Brusselle

Copromotoren

Saskia Crucke (UGent), Mirjam Knockaert (UGent)

Projectmedewerkers

Astrid Cocquyt

Looptijd

1/10/2017 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
Moore Stephens Belgium
Sociale Innovatiefabriek, Brussel
HEC Management School – University of Liège
Bedrijvencentrum De Punt, Gent