Foto Het 'Geïntegreerd Breed Onthaal' als antwoord op het probleem van onderbescherming? Co-creatief onderzoek naar de inzet van gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis in functie van een toegankelijke eerstelijnszorg

Geïntegreerd Breed Onthaal.

G

Geïntegreerd Breed Onthaal.

Het 'Geïntegreerd Breed Onthaal' als antwoord op het probleem van onderbescherming? Co-creatief onderzoek naar de inzet van gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis in functie van een toegankelijke eerstelijnszorg

In België leeft een grote groep van mensen in onderbescherming. Zij maken geen gebruik van hulp- en dienstverlening waar ze wel aanspraak op kunnen maken. Onderbescherming is hoger bij specifieke groepen van mensen in kwetsbare leefsituaties: mensen in armoede, alleenstaande ouders, gezinnen met een migratieachtergrond of mensen met beperkte vaardigheden.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een nieuw samenwerkingsverband in de hulp- en dienstverlening op de eerste lijn dat tot doel heeft onderbescherming tegen te gaan en toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening wil realiseren. Dit project richt zich op de vraag hoe mensen in kwetsbare situaties mee vorm kunnen geven aan de uitbouw van het GBO. Het project draagt bij aan één van de grootste pijnpunten die benoemd werden in de evaluatie van de pilootprojecten rond GBO, namelijk het bottom-up uitwerken van een GBO, waarbij
volwaardige participatie van mensen in kwetsbare situaties centraal staat. De centrale onderzoekvraag luidt als volgt: “Hoe kan het Geïntegreerd Breed Onthaal worden uitgebouwd vanuit de bouwstenen ‘gemeenschapsgerichte zorg’ en ‘ervaringskennis’ om bij te dragen aan toegankelijke zorg- en dienstverlening en onderbescherming tegen te gaan?” Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van arts-based research (digital story telling) en het opzetten van lerende netwerken (zowel landelijk als stedelijk) vanuit de principes van codesign. Dit zal resulteren in een website rond vermaatschappelijking van de zorg (met inbegrip van de ontwikkelde digital stories); een werkboek rond werkzame factoren van
gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis; een inspiratiedag rond arts-based research en een sectoroverschrijdende navorming rond vermaatschappelijking van de zorg.

Geïntegreerd Breed Onthaal is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Didier Reynaert

Copromotoren

Jessica De Maeyer

Projectmedewerkers

Hildegard Gobeyn, Anne-Marie Engelen, Tineke Schiettecat

Looptijd

23/09/2019 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

OCMW Gent
Stad Gent, Departement Samenleven en Welzijn, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw., Borgerhout
Dienst Maatschappelijk Werk - Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen, Gent
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), Brussel
Universiteit Gent, Transitiecoach eerslijnszorg
Samenlevingsopbouw Gent VZW, Gent
Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Brussel
Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland (RWOM), Eeklo
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg, Sint-Amandsberg
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen, Gent
Het Cliƫntenbureau, Gent