Foto Het potentieel van deelmobiliteit bij woningbouwprojecten in stationsomgevingen

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Het potentieel van deelmobiliteit bij woningbouwprojecten in stationsomgevingen

Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen.

 

Duurzaam ruimtegebruik is nauw verweven met duurzame mobiliteit. Vlaanderen wil volgens de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ingrijpen in haar bestaande ruimtelijke structuur door extra ontwikkelingskansen te bieden in de buurt van knopen van collectief vervoer. Bij de doorvertaling van deze strategische visie missen lokale beleidsmakers momenteel concrete handvaten en hebben projectontwikkelaars af te rekenen met een inefficiënt juridisch kader (oa. parkeernormering).

Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen. Om de transitie naar een duurzame mobiliteit te faciliteren, wordt vaak in de richting van een multimodaal mobiliteitsaanbod als alternatief voor autobezit gekeken. Dit onderzoeksproject wil opportuniteiten en knelpunten voor gedeelde mobiliteit in beeld brengen en een protoype van een kwantitatieve, samengestelde index ontwikkelen die kansen voor deelmobiliteit (en dus ook ruimtewinst) objectief kwantificeert. De index wordt gevalideerd op basis van casestudies. De index zal de dialoog tussen lokale besturen en projectontwikkelaars op gang brengen en het maatschappelijk debat over woonwensen in relatie tot mobiliteit voeden.

Dit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

 

Projectcoƶrdinator

Tom Storme

Projectmedewerkers

Tom Van Damme

Looptijd

1/10/2020 - 31/12/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra