Foto Hittestress bij maïskuilen

Hittestress bij maïskuilen.

H

Hittestress bij maïskuilen.

Hittestress bij maïskuilen

De laatste jaren worden landbouwers steeds vaker geconfronteerd met veranderende weersomstandigheden. Hitte en droogte hebben een grote impact op het ontwikkelings- en afrijpingspatroon van maïs, waardoor problemen met broei in maïskuilen steeds vaker voorkomt. In dit demoproject worden landbouwers geïnformeerd en begeleid om met gepaste maatregelen nog beter in te spelen op het voorkomen van broei in de maïskuil.

De voorbije jaren was de impact van het droge en warme weer duidelijk zichtbaar in de landbouw. Door langdurige periodes van droogte, lange periodes van zomerse temperaturen en ongeziene temperaturen van meer dan 40°C, stond de maïs langdurig onder stress. Deze warme en droge weersomstandigheden verstoren het ontwikkelings- en afrijpingspatroon van maïs. Zo ontstaat een zeer heterogeen product, dat in combinatie met zomerse omstandigheden bij de oogst aanleiding geeft tot bezorgdheid over een goede kuilbewaring. In de praktijk zijn er dan ook duidelijk problemen met broei, die door de warme winters en hogere voorjaarstemperaturen nog versterkt worden. Broei in de maïskuil leidt tot afbraak van waardevolle voedingsstoffen en een lagere opname van voedingsstoffen door de dieren. Dit heeft een negatieve invloed op de productieresultaten en bijgevolg op het rendement.

In dit demo-project worden landbouwers geïnformeerd en begeleid rond afrijping, oogst en bewaring van maïs. Zij zullen deze processen door de veranderende weersomstandigheden nog nauwgezetter moeten opvolgen en moeten inspelen op de actuele situatie met gepaste maatregelen. Er worden enkele gerichte demo’s opgezet en ervaring uit de praktijk verzameld. Op basis daarvan worden de nodige voorlichtingsacties georganiseerd.

Hittestress bij maïskuilen is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Eva Wambacq

Projectcoördinator (extern)

Landbouwcentrum voor Voedergewassen, Gert Van De Ven

Looptijd

1/04/2021 - 31/03/2023

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling (ADLO)

Programma financier

Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Externe organisaties

Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT
Hooibeekhoeve APB
INAGRO