Foto Huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning

Huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning

H

Huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning

Huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning

Er zal een praktijkbeschrijving uitgeschreven worden voor Expoo (Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, Brussel) met als doel organisaties te inspireren/ ondersteunen die willen starten met een vorm van begeleiding om de schoolloopbaan van kinderen buitenschools te begeleiden. We zoomen in op concrete praktijken van huiswerkbegeleiding. Evengoed is de praktijkbeschrijving bruikbaar voor reeds lopende initiatieven.

Samen met deelnemers uit lokale besturen, Huizen van het Kind, studieondersteuningsinitiatieven, scholen, … organiseert het onderzoekscentrum samen met Expoo een traject waar elkeen vanuit de eigen organisatie nagaat hoe zij op dit moment kijken naar huiswerk en studieondersteuning. Op de Kick-off in oktober 2020 lanceerden we het thema en onderzochten we de rollen van ouders, de school en de organisatie (een driehoek). Het belang van de interactie tussen de actoren in die driehoek werd onderstreept en aangevuld met literatuur. In januari werden er intervisies gehouden waarin casussen per thema aan bod kwam (school, organisatie en kwetsbare ouders). Zo leerden de deelnemers van elkaar, reikten ze elkaar hulpbronnen aan, nieuwe perspectieven, … .
Dit gelopen traject wordt verwerkt als een praktijkbeschrijving waardoor nog andere initiatieven en organisaties met (nieuwe) ideeën opgestart kunnen worden en vb. nagaan waarom men zo’n initiatief wil starten, met welke partners, … .

 

Foto: kunstwerk van Letterknecht aan de Franse Vaart in Gent naar aanleiding van Black Lives Matter.

Huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective

Projectcoördinator

Katrien De Maegd

Projectcoördinator (extern)

Expoo, Nele Travers

Projectmedewerkers

Agnès Biltris

Looptijd

oktober 2020 - juni 2021

Financier

Privé