Foto IMPAKT: Sociale Impact van Participatieve Kunstpraktijken

IMPAKT.

I

IMPAKT.

IMPAKT: Sociale Impact van Participatieve Kunstpraktijken

Het publiek debat over de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur is actueel. Veel kunst- en cultuurpraktijken zijn op zoek naar wat ze teweeg brengen bij de deelnemers, het publiek, en ruimer: de samenleving. Vragen zoals: 'Welke betekenissen worden eraan ontleend?'; 'Welke discussies wakkert het aan?'; 'Welke reflecties levert het op?'; 'Wie of welke institutie programmeert de voorstelling/expositie na de première?'; Ruimer gesteld: 'Wat zijn de rimpels of de sporen op langere termijn?', zijn hierbij van groot belang.  

Dit onderzoek richt zich op participatieve kunstpraktijken. Deze artistieke praktijken ontwikkelen samen met burgers processen van creatie- en betekenisproductie en willen ‘in’ en ‘met’ de sociale context publieke ruimte creëren. Onderzoek naar de sociale impact van participatieve kunstpraktijken gebeurt tot op heden voornamelijk vanuit economische, rationele en utilitaristische benaderingen. In dit onderzoek vatten we de impact daarentegen op als een open notie (i.p.v. een intentionele) waarbij we individuele en collectieve processen van betekenisverlening bloot willen leggen. Enerzijds gericht op het zichtbaar maken van de processen die worden opgezet door cultureel werkers met participanten en betrokkenen, anderzijds op het in kaart brengen van de impact op het sociale en culturele weefsel. Sociaal werkers actief in participatieve kunstpraktijken benoemen we in dit PWO-voorstel als cultureel werkers, conform met hoe praktijkwerkers zichzelf beschrijven.

In een co-operatief interpretatief onderzoeksdesign willen we samen met de praktijken deze processen en maatschappelijke impact blootleggen. Dit via multiple casestudy, exemplarische veldanalyse en ‘lerende netwerken’ opgezet met studenten uit de bachelor en master sociaal(-cultureel) werk (HOGENT en UGent) en met participatieve kunstpraktijken uit diverse regionale contexten (in binnen- en buitenland). De bedoeling is om de maatschappelijke impact van participatieve kunstpraktijken te beschrijven, maar ook inzicht te verkrijgen in de bouwstenen die deel uitmaken van deze processen. Inspirerende tools en praktijken wensen we te documenteren en deelbaar te maken. Er wordt ook gewerkt naar een interactief ‘toonmoment’ in De Krook (bibliotheek Stad Gent) met rondleidingen en activiteiten als onderdeel (input) én output van dit onderzoek. 

IMPAKT is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY

Projectcoƶrdinator

Griet Verschelden

Projectmedewerkers

Siebren Nachtergaele, Tine Vanthuyne

Looptijd

1/10/2018 - 30/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Onderwijskunde
Demos vzw, Brussel