Foto Home

Schoolinterventies.

S

Schoolinterventies.

Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl

Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl
Dit project zet in op het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bij kinderen en jongeren als toeleiding naar evenwichtige voeding en voldoende beweging.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat heel wat jonge mensen te weinig bewegen en ongezond eten. Deze levensstijl vormt een risico voor obesitas en diabetes op jonge en latere leeftijd. Het is daarom belangrijk om op school reeds te starten met preventie.
Dit project bracht de interventies rond het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon in Vlaamse scholen in kaart aan de hand van de indicatoren van VIGeZ en veldwerkonderzoek. Omdat de implementatie van deze interventies op school soms onvolledig of niet volgens de vooropgezette methodiek gebeurd, werd aan de hand van een literatuurstudie, interviews met leerkrachten en ontwikkelaars van interventies en focusgroepen met ouders en kinderen ook gezocht naar de faciliterende en belemmerende factoren voor de implementatie van de interventies.
Het onderzoek resulteerde in een implementatiegids voor intermediairen die aan de slag gaan met interventies die een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bevorderen.


Developing an implementation guide for school interventions aimed at promoting healthy lifestyles

Developing an implementation guide for school interventions aimed at promoting healthy lifestyles
This project focuses on promoting a balanced exercise and nutrition pattern among children and young people as a pathway to balanced diets and sufficient exercise.
International research shows that many young people do not exercise enough and eat unhealthily. This lifestyle poses a risk for obesity and diabetes in early and later life. It is therefore important to start prevention already at school.
This project mapped the interventions for promoting a balanced exercise and nutrition pattern in Flemish schools using the VIGeZ indicators and fieldwork research. Because the implementation of these interventions in schools is sometimes incomplete or does not follow the preconceived methodology, a literature study, interviews with teachers and developers of interventions and focus groups with parents and children were also used to find the facilitating and hindering factors for the implementation of the interventions.
The research resulted in an implementation guide for intermediaries working on interventions that promote balanced exercise and nutrition.

IMPLEMENTATIE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Peer van der Kreeft, Tina Van Havere

Projectcoördinator

HOGENT

Onderzoekers

Gerda De Bock, Elly Van Hyfte, Johan Jongbloet, Julie Schamp

Looptijd

01/03/2011 - 07/03/2014

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

HOGENT

Universiteit Gent

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)