Foto IMPLEMENTATIE: Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl

IMPLEMENTATIE.

I

IMPLEMENTATIE.

IMPLEMENTATIE: Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl

Dit project zet in op het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bij kinderen en jongeren als toeleiding naar evenwichtige voeding en voldoende beweging.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat heel wat jonge mensen te weinig bewegen en ongezond eten. Deze levensstijl vormt een risico voor obesitas en diabetes op jonge en latere leeftijd. Het is daarom belangrijk om op school reeds te starten met preventie. 

Dit project bracht de interventies rond het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon in Vlaamse scholen in kaart aan de hand van de indicatoren van VIGeZ en veldwerkonderzoek. Omdat de implementatie van deze interventies op school soms onvolledig of niet volgens de vooropgezette methodiek gebeurd werd aan de hand van een literatuurstudie, interviews met leerkrachten en ontwikkelaars van interventies en focusgroepen met ouders en kinderen ook gezocht naar de faciliterende en belemmerende factoren voor de implementatie van de interventies. 

Het onderzoek resulteerde in een implementatiegids voor intermediairen die aan de slag gaan met interventies die een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bevorderen. De implementatiegids, het volledige onderzoeksrapport en een bondige samenvatting van de belangrijkste resultaten zijn gratis verkrijgbaar. 

IMPLEMENTATIE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoƶrdinator

Peer van der Kreeft

Copromotoren

Tina Van Havere, Lynn Steelant, Charlene Ottevaere, Tineke De Vriendt, Gerda De Bock, Elly Van Hyfte, Elke Heddebauw

Projectmedewerkers

Johan Jongbloet, Julie Schamp

Looptijd

1/03/2011 - 7/03/2014

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ)