Foto Improving the phage selection protocol for the treatment of the cystic fibrosis patients with multidrug-resistant lung infections

Forton project.

F

Forton project.

Improving the phage selection protocol for the treatment of the cystic fibrosis patients with multidrug-resistant lung infections

 

 

Mucoviscidosepatiënten hebben vaak last van chronische longinfecties die veroorzaakt worden door multiresistente bacteriën. Hierdoor wordt de behandeling van deze infecties met antibiotica ernstig bemoeilijkt, maar faagtherapie is een belangrijk alternatief. Fagen zijn virussen die bepaalde bacteriën infecteren en doden, maar onschadelijk zijn voor het normale microbioom en de mens. Dit zorgt ervoor dat ze gebruikt kunnen worden voor de behandeling van een specifieke bacteriële infectie, maar eerst moet de gevoeligheid van de pathogeen voor verschillende fagen getest worden in vitro. Dit gebeurt door de pathogeen te kweken en de gevoeligheid te testen aan de hand van een fagogram. Door het kweken van de bacterie is er een verschil tussen de situatie in vitro en in de longen van de patiënt, waar de bacteriën vaak aanwezig zijn in een biofilm.

In samenwerking met het Laboratory Bacteriology Research (LBR, UGent, prof. dr. Piet Cools) en het mucoviscidosecentrum (dr. Eva Van Braeckel, dienst Longziekten) op de campus van het UZ Gent wordt in deze studie onderzocht of de gevoeligheid van bacteriën voor fagen rechtstreeks op het sputum van de patiënt getest kan worden. Dit sputum is namelijk een betere voorstelling van de situatie in de longen dan het huidige fagogram. Hierdoor kan de werkzaamheid van faagtherapie verbeterd worden.

             
                           
                                         
                                                        

Forton project is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology

                                         
 

Projectcoördinator

Stefan Vermeulen

Projectcoördinator (extern)

UGent – Piet Cools

Looptijd

27/09/21 - 26/09/23

Financier

Koning Boudewijnstichting

Programma financier

Fonds Alphonse and Jean Forton