Foto Inclusie verbindt

Inclusie verbindt.

I

Inclusie verbindt.

Inclusie verbindt

Het project zal onderzoeken welke transdisciplinaire competenties en welk kader ondersteuners en leraren vanuit hun professionaliteit nodig hebben om tot een versterkende interacties te komen in functie van het creëren van een inclusieve context in het lager onderwijs.

Het onderzoek focust op de interactie tussen ondersteuner en een leraar nadat de ondersteuning van een leerling is gestart. De samenwerking van beide professionals vertrekt vanuit een lerende positie en heeft als doel elkaars expertise in te zetten in functie van de ondersteuning van alle kinderen. De interactie tussen beiden is verbindend en het gaat over het samen implementeren, ontwerpen (co-creatie), evalueren van de interacties in functie van de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften  in een inclusieve leeromgeving. De gecreëerde ondersteuning staat dan ten dienste van alle kinderen in de klas en versterkt het sociale netwerk van de school. Via die weg geven ondersteuner en leraar vorm aan een effectieve klas- en schoolpraktijk waar elk kind welkom kan/mag zijn en hun eigen competenties om hier samen mee aan de slag te gaan.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

  1. Opvolgen van OLOD ‘Inclusie Verbindt’ vanuit deze transdisciplinaire competenties in de verschillende opleidingen van HOGENT (Orthopedagogie, Ergotherapie, Logopedie en audiologie, Onderwijs en Sociaal Werk)
  2. Actieonderzoek opzetten aan de hand van videomateriaal met leraren en ondersteuners rond deze transdisciplinaire competenties, in samenwerking met GO!
  3. Bekijken van de mogelijkheden om de inhoud van het OLOD ‘Inclusie verbindt’ om te zetten in nascholingsprogramma in samenwerking tussen HOGENT en GO!
  4. Verstevigen van de inhoud rond inclusie/inclusief onderwijs binnen de lerarenopleiding

Inclusie verbindt is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra EQUALITY ResearchCollective en Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator

Elisabeth De Schauwer

Copromotoren

Helena Vanhuysse, Sandrine De Coster, Maya Bruyneel, Joris Van Poucke

Looptijd

1/12/2017 - 30/09/2020

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen