Foto INFOSCAN  - Onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren

INFOSCAN

I

INFOSCAN

INFOSCAN - Onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren

Kinderen en jongeren gaan steeds vaker zelf op zoek naar informatie over zeer uiteenlopende thema's: verliefdheid, pesten, actuele problemen,... Maar zijn kinderen en jongeren voldoende informatievaardig om hun weg te vinden in de bergen aan info die je vandaag met één muisklik kan vinden? 

In het onderzoeksproject INFOSCAN (in opdracht van De Ambrassade) werd een antwoord gezocht op drie onderzoeksvragen:

  1. Hoe wordt informatie verspreid in het sociale netwerk van kinderen, tieners en jongeren?
  2. Welk effect heeft deze informatie op de kinderen en jongeren?
  3. Hoe kunnen jeugdinformatiewerkers daarop inspelen?

Om inzicht te krijgen in deze onderzoeksvragen, vertrok het onderzoeksteam vanuit de leefwereld en de ervaring van de kinderen, tieners en jongeren zelf door gebruik te maken van drie verschillende onderzoeksmethoden: dagboeken, focusgroepen en vragenlijsten. Het onderzoeksproject resulteerde in een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de praktijk van jeugdwerkers. Het uitgebreide onderzoeksrapport kan je opvragen via suprb@hogent.be

             
                           
                                         
                                                        

INFOSCAN is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organisations

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Peer van der Kreeft

Projectmedewerkers

Julie Schamp, Johan Jongbloet, Tina Van Havere, Didier Reynaert, Riet Steel, Annemie Coone

Looptijd

30/11/2012 - 31/03/2013

Financier

Vlaamse Gemeenschap

Externe organisaties

Vlaams Informatiepunt Jeugd