Foto INFOSCAN  - Onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren

INFOSCAN

I

INFOSCAN

INFOSCAN - Onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren

INFOSCAN zoekt een antwoord op drie onderzoeksvragen:
1. Hoe wordt informatie verspreid in het sociale netwerk van kinderen, tieners en jongeren?
2. Welk effect heeft deze informatie?
3. Hoe kunnen jeugdinformatiewerkers daarop inspelen?

Om inzicht te krijgen in deze onderzoeksvragen, is het belangrijk om te vertrekken vanuit de leefwereld en de ervaring van de kinderen, tieners en jongeren zelf. Deze weergave is een korte versie van het uitgebreide onderzoeksrapport dat is gebaseerd op drie verschillende onderzoeksmethoden, namelijk dagboeken, focusgroepen en vragenlijsten.

We vroegen de kinderen, tieners en jongeren om aan te duiden waar ze op zoek zouden gaan naar informatie bij de verschillende situaties aan de hand van een kring van mogelijke informatiebronnen. Concreet konden ze aanduiden waar ze eerst zouden zoeken en waar ze denken de beste informatie te vinden. Daarnaast konden ze met pijltjes aanduiden in welke volgorde ze die raadplegen. In het INFOSCAN-rapport vatten we die informatiebronnen samen in vier grote groepen. Onder de groep online informatiebronnen vallen de zoekmachine Google, een sociale netwerksite of een andere specifieke website. De traditionele media bestaan uit folders, brochures of flyers, een tijdschrift, de TV of een krant, en de bibliotheek. De organisaties die werden voorgesteld waren het Jongeren Informatiepunt, de Kinder- en Jongerentelefoon, jongerengids.be, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en een andere organisatie die ze zelf konden benoemen. Het sociaal netwerk ten slotte bestond uit een één van de ouders, een vriend(in), een leerkracht, een leider of trainer en een andere volwassene die ze zelf konden benoemen. Het volledige rapport, het beknopt onderzoeksrapport en de onderzoeksinstrumenten (survey, dagboek) zijn gratis verkrijgbaar in digitale vorm.

             
                           
                                         
                                                        

INFOSCAN is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organisations

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Peer van der Kreeft

Projectmedewerkers

Julie Schamp, Johan Jongbloet, Tina Van Havere, Didier Reynaert, Riet Steel, Annemie Coone

Looptijd

30/11/2012 - 31/03/2013

Financier

Vlaamse Gemeenschap

Externe organisaties

Vlaams Informatiepunt Jeugd