Foto International Survey of Children's Wellbeing (ISCWeB)

ISCWeB.

I

ISCWeB.

International Survey of Children's Wellbeing (ISCWeB)

'Subjective well-being', 'Quality of Life' en 'happiness' zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de dienst-, hulp- en zorgverlening. In verschillende sectoren wordt meer en meer belang gehecht aan het perspectief van de persoon zelf en komen diens wensen en doelen op verschillende levensdomeinen centraal te staan. De culturele, sociale en persoonlijke context zal hierbij bepalend zijn.

De laatste decennia is er steeds meer aandacht voor het meten en monitoren van het welbevinden van kinderen. Terwijl de eerste studies voornamelijk focusten op de overlevingskansen van kinderen of op negatieve gebeurtenissen in hun leven is er de laatste jaren een duidelijke shift merkbaar waarbij vooreerst een kinderrechtenperspectief wordt gehanteerd, maar waarbij de focus ook expliciet komt te liggen op het subjectief welbevinden van kinderen en niet langer het perspectief van de volwassenen maar wel die van het kind zélf centraal komen te staan (Asher, 2012). Children’s Worlds was één van de eerste grootschalige vergelijkende studies die in 2008 werd opgezet die deze principes hanteerde en die zich ook tot doel stelde om zoveel mogelijk landen te betrekken in de studie om cross-culturele vergelijkingen mogelijk te maken voor wat betreft de leefwereld en het subjectief welbevinden van kinderen in de lagere schoolleeftijd, met name tussen 8 en 12 jaar (Rees & Martin,2015). Deze overeenkomst betreft de uitvoering van de studie in België binnen wave 3 van de internationale studie.

Meer weten? Onderzoeksresultaten, infographic en filmpje zijn hier te vinden

ISCWeB is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Jessica De Maeyer

Copromotoren

Kathy Colpaert, Didier Reynaert, Ilse Goethals

Projectmedewerkers

Chris Swerts, Fien Van Wolvelaer

Looptijd

9/12/2016 - 1/04/2019

Financier

Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Programma financier

Afdeling Jeugd

Externe organisaties

KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie
Vrije Universiteit Brussel, Sociology Department, Research Group TOR
Universiteit Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek