Foto ISCWeB-COVID-19: International Survey of Children's Well-Being COVID-19 Supplement

ISCWeB-COVID-19.

I

ISCWeB-COVID-19.

ISCWeB-COVID-19: International Survey of Children's Well-Being COVID-19 Supplement

Het internationale kernteam van ISCWeB (International Survey of Children's Well-Being) ontwikkelde een speciale ISCWeB-COVID-19 bevraging om de impact van de pandemie op het welbevinden van kinderen (leeftijd 10 tot 12 jaar) wereldwijd te onderzoeken. Het ISCWeB-COVID-19 onderzoek zal uit twee luiken bestaan: een kwantitatief surveyluik en een kwalitatief luik op basis van focusgroepgesprekken.

Het ISCWeB onderzoek heeft tot doel het verzamelen van kwalitatief hoogstaande, representatieve gegevens over het leven en de dagelijkse activiteiten van kinderen, hun tijdsbesteding en in het bijzonder hun eigen percepties en evaluaties van hun welzijn.
Het internationale ISCWeB onderzoek vertrekt vanuit een kinderrechtenperspectief en stelt dat het essentieel is om kinderen een omgeving te bieden waarin ze volledig tot bloei kunnen komen en hun hoogste potentieel kunnen bereiken. Kinderen hebben het recht om zich 'goed' te voelen en kennis over de perceptie van hun eigen subjectieve gevoel van welzijn is daarbij een fundamentele graadmeter. Ook op dit punt volgt het onderzoek het Kinderrechtenverdrag, waarin wordt gesteld (art. 12) dat kinderen het recht hebben om te participeren in de samenleving en het recht om hun mening te geven en vrij te uiten 'in alle aangelegenheden die het kind betreffen'. Het eigen welzijn is bij uitstek zo'n aangelegenheid, en dit kan ook best gebeuren door kinderen hierover rechtstreeks te bevragen.


In 2020, het jaar waarin we wereldwijd getroffen werden door de covid19 pandemie, werd herhaaldelijk en uit verschillende hoeken gewezen op de impact die deze pandemie (en de daaraan gekoppelde maatregelen) heeft op het leven van kinderen en jongeren. Met name vanuit die optiek is een speciale ISCWeB-COVID-19 bevraging over de impact van de pandemie op het welbevinden van kinderen, ook in Vlaanderen, van groot belang. Het internationale onderzoek bestaat uit een survey en een aantal focusgroepen bij jongeren uit het zesde leerjaar. Klik hier voor het rapport van 2021

Daarnaast werd er samen met de kinderen uit Hippo’s Hof in Gent een filmpje opgenomen met verschillende klassen rond de impact van corona op hun leven.

 

 

ISCWeB-COVID-19 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Jessica De Maeyer

Projectcoƶrdinator (extern)

Stefaan Pleysier, KU Leuven

Projectmedewerkers

Didier Reynaert

Looptijd

01/09/2021 - 31/12/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd en Media

Programma financier

Afdeling Kennis en Beleid

Externe organisaties

Jeugdonderzoeksplatform (JOP)