Foto Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school. 

Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school.

K

Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school.

Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school

Dit interprofessioneel onderzoeksproject bekijkt hoe een effectieve 'brede basiszorg' op klasniveau gerealiseerd kan worden, uitgaande van Universal Design for Learning (UDL) en in functie van het ontwikkelen van een inclusieve leeromgeving die kwalitatief reken- en leesonderwijs aanbiedt aan alle lerenden . (cf. SDG 4 van de VN).

Het doel is om expliciet de good practices waar veel leerkrachten en scholen vandaag reeds over beschikken in kaart te brengen én te bekijken welke maatregelen die momenteel gelinkt worden aan de begeleiding van leerlingen met reken- en leesmoeilijkheden (cf. fase 1 in het zorgcontinuüm) al ingezet kunnen worden in de basisdidactiek van rekenen en lezen (fase 0). Wij willen dit aantonen door aan scholen – een op literatuur én praktijk gebaseerde – criterialijst voor te leggen met de vraag aan te duiden “hoe UDL” hun reken- en leesleeromgevingen zijn. Bovendien willen we via observatie aftoetsen hoe dit concreet gemaakt wordt in de klas én die ‘good practices’ documenteren, zodat ze inspirerend kunnen werken voor andere leraren. We verwachten als output: 1) een lijst met criteria waaraan krachtig UDL reken- en leesonderwijs voldoet; 2) een overzicht van welke scholen in Vlaanderen op dit moment reeds aan (bepaalde van) deze criteria voldoen en 3) een passende documentatie/illustratie (‘good practice’) voor elk van die criteria om krachtig UDL reken- en/of leesonderwijs te realiseren. Op die manier willen we positievere attitudes tav inclusief onderwijs bewerkstelligen bij alle betrokken stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten, directies, ondersteuners, …), de competenties van leerkrachten en ondersteuners wat betreft krachtig UDL reken- en leesonderwijs verhogen én al deze inzichten ‘uit eerste hand’ meegeven aan onze eigen studenten lerarenopleiding, orthopedagogie, logopedie en ergotherapie.  Er zullen eventueel ook aanbevelingen geformuleerd worden van wat in welke fase van het zorgcontinuüm thuishoort. 

Het versterken van de brede basiszorg zou op korte termijn kunnen resulteren in een minder grote nood aan zorg op niveaus 1 en 2. Op termijn streven we ook naar het bewerkstelligen van positievere attitudes t.a.v. inclusief onderwijs bij alle betrokken stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten, directies, ondersteuners, ...).

Poster voorlopige resultaten:

             
                           
                                         
                                                        

Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school is een onderzoeksproject van het Research Centre for Learning in Diversity

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Sabine Vandevelde

Projectcoördinator (extern)

Sabine Vandevelde

Projectmedewerkers

Sandrine De Coster, Delphine Sasanguie, Alain Lescur

Looptijd

21/09/2020 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Research Centre for Learning in Diversity