Foto KUILEG: Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor biologische leghennen

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

KUILEG: Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor biologische leghennen

De algemene doelstelling van het project KUILLEG is dat peulvruchten in de toekomst maximaal benut geraken als alternatieve en regionale eiwitbron in biologisch legennenvoeder. We focussen met name op veldbonen. Zijn ze inderdaad haalbaar in te zetten als lokaal geteeld eiwitbron voor de kippen? En in welke mate werkt het inkuilen van de bonen gunstig tegen de aanwezige anti-nutritionele factoren of ANF’s in het gewas? ANF’s zijn stoffen zoals fytaat, lectines, oligosacharides, glucosides en saponinen die de verteerbaarheid of smakelijkheid van een voer negatief beïnvloeden. Een bijkomend doel is te achterhalen in welke mate de combinatie van veldbonen en granen een natuurlijke beheersing kan opleveren tegen plagen en ziekten op de akker, zodat het pesticidegebruik naar omlaag kan.

Projectcoördinator

Joos Latré

Projectcoördinator (extern)

ILVO

Looptijd

1/10/2017 - 30/09/2020

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Subsidie Biologische Landbouw

Externe organisaties

Inagro
ILVO