Foto L(e)ermodern 22: Impact Modernisering Secundair Onderwijs op Bachelor Secundair Onderwijs

L(e)ermodern 22.

L

L(e)ermodern 22.

L(e)ermodern 22: Impact Modernisering Secundair Onderwijs op Bachelor Secundair Onderwijs

In dit onderzoeksproject nemen we de impact van de modernisering van het Secundair Onderwijs op de lerarenopleidingen in Vlaanderen onder de loep. We onderzoeken hoe bacheloropleidingen toekomstige leraren secundair onderwijs kunnen opleiden tot veranderingsbekwame onderwijsprofessionals die startklaar zijn om te functioneren binnen een gemoderniseerd en meer divers secundair onderwijs.

Dit is een PWO project geïnitieerd door University Colleges Leuven-Lumburg (UCLL), waaraan wij als Research Centre for Learning in Diversity onderzoeksmatig meewerken.  Concreet buigen we ons samen over de onderzoeksvraag: Welke impact heeft de modernisering van het secundair onderwijs op de lerarenopleiding? Of meer specifiek: Op welke manier kunnen lerarenopleidingen studenten opleiden tot veranderingsbekwame onderwijsprofessionals die startklaar zijn om te functioneren binnen een gemoderniseerd en meer gediversifieerd secundair onderwijs?

De bacheloropleidingen Secundair Onderwijs (BASO) en Verkorte Educatieve Bachelors (VEB) van 8 Vlaamse hogescholen stapten mee in dit project.

Met de verschuivingen die de modernisering met zich mee bracht, kwam ook de nood aan veranderingsbekwame onderwijsprofessionals sterker op de voorgrond. In dit project onderscheiden we twee componenten in het begrip veranderingsbekwaam. Enerzijds dienen leraren-in-opleiding een persoonlijk interpretatiekader te ontwikkelen van waaruit ze kritisch betekenis kunnen geven aan vernieuwingen. Anderzijds lijkt inzicht in de grammar of schooling – of de impact van schoolstructuren op onderwijsvisie - opportuun. Om hierop in te zetten, wensen de deelnemende lerarenopleidingen hun opleidingen kritisch onder de loep te nemen en evidence based interventies op te zetten en te evalueren. Zo kunnen opleidingen inzetten op het versterken van de samenhang in het curriculum; op congruent opleiden; op het uitwerken van een aangepast stageconcept; op het verdiepen van de reflectieleerlijn en/of op een brede verkenning van diverse onderwijsconcepten.

Het project verloopt via acht designteams in de acht deelnemende hogescholen die zich als partner engageerden. Deze acht designteams zullen samen komen tot een ‘Inspiratiegids voor lerarenopleidingen’ (OP1). Daarnaast fungeert ook het projectteam als designteam. Dit team is verantwoordelijk voor het ‘Handboek voor leraren-in-opleiding’ (OP2). In elke deelnemende opleiding wordt een coach aangesteld die enerzijds het aanspreekpunt van het designteam is en anderzijds optreedt als de verbindingsfiguur met het projectteam. Het project werkt met de vier fases van de double diamand van design thinking. In een eerste fase komen de projectmedewerkers via enquêtes en focusgesprekken tot een nodenanalyse. Van daaruit zullen de acht designteams komen tot een dream-scenario, een contextgebonden actieplan en interventies. Parallel zal het projectteam materialen voor studenten ontwerpen die op een collaboratieve manier zullen worden geïmplementeerd en geëvalueerd in de opleidingen. Op een derde niveau zal de opvolgingscommissie fungeren als een professioneel netwerk, waar beleidsaanbevelingen op meso- en macroniveau zullen geformuleerd worden.

L(e)ermodern 22 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator

Marino Van Moortel

Projectcoördinator (extern)

Anne Decelle en Ruth Wouters, University Colleges Leuven-Lumburg

Projectmedewerkers

Leen Alaerts (UCLL), Christel Verdurmen (Artevelde), Geert Teugels (Ehb)

Looptijd

01/09/2022 - 31/08/2024

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-middelen

Externe organisaties

University Colleges Leuven-Limburg (UCLL)
HOGENT Departement lerarenopleiding
Erasmushogeschool Brussel
Artevelde Hogeschool
AP Hogeschool
KDG Hogeschool
PXL Hogeschool
Thomas More
Vives Hogeschool
Odisee hogeschool