Foto LABO RUIMTE De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete)

LABO RUIMTE De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete).

L

LABO RUIMTE De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete).

LABO RUIMTE De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete)

In de veelheid van acties en onderzoeken die rond droogte en waterschaarste in Vlaanderen lopen wilt LABO RUIMTE een zinvolle aanvulling leveren. Ontwerpend onderzoek wordt op verschillende manieren en schaalniveaus ingezet om cross-sectorale verbanden te begrijpen, in beeld te brengen en de opportuniteiten te verbeelden. Hierbij ligt de focus op een proactieve droogteaanpak – en oplossingen die gelinkt kunnen worden aan ruimtegebruik, ruimtelijke beleid of inrichting van de ruimte. De ruimtelijke component van de droogte-uitdagingen wordt hierbij dus vanzelfsprekend centraal gezet.

Deze overheidsopdracht heeft betrekking op een vervolg (fase 2) van een eerdere diagnosefase. LAMA landscape architects zal ontwerpend onderzoek uitvoeren rond één van de 3 casegebieden: de vallei van de Kleine Nete. HOGENT staat daarbij in voor de conversie van ontwerpschetsen en resultaten tot ruimtelijke data in een welbepaald coördinaat-referentiesysteem. Voor de verschillende ontwerpen zullen de nodige data worden aangeboden voor zover die beschikbaar zijn in Vlaamse, Belgische of andere open data repositories. De resulterende ruimtelijke databestanden zullen tot slot cartografisch worden vormgegeven volgens grafische semiologie.

De droge Delta fase 2 is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit (DRUM) en Centre for Applied Data Science (CADS).

Projectcoƶrdinator

Cornelis Stal

Projectcoƶrdinator (extern)

LAMA landscape architects VOF

Looptijd

2022

Financier

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

Programma financier

LABO RUIMTE, bestek nr. OMG_SID_2021_029