Foto Landbouw investeert in landschap en klimaat

Landbouw investeert in landschap en klimaat.

L

Landbouw investeert in landschap en klimaat.

Landbouw investeert in landschap en klimaat

Het landbouwlandschap in Vlaanderen heeft vele functies en gebruikers. Het is niet gemakkelijk deze met mekaar te verzoenen. Daarnaast blijft de druk op het landbouwlandschap hoog door klimaatverandering, invasieve soorten, verstedelijking, vermesting en structurele verdroging. Er is echter veel potentieel om te komen tot een duurzaam agrarisch landschapsbeheer met aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering door een samenwerking tussen natuur en landbouw.
Om landbouwers te overtuigen meer in te zetten op natuur en klimaat en hen aan te moedigen de stap te zetten om te werken aan een verbeterde biodiversiteit, landschapsinrichting, bodem- en waterkwaliteit, voorziet het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun voor niet-productieve investeringen (NPI’s). Dit steunprogramma is nog onderbenut en niet wijdverspreid gekend. Als oplossing hiervoor wil dit demonstratieproject Vlaamse land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken ter bevordering van de biodiversiteit, habitatbescherming, erosie-bescherming, verbetering van waterbeheer, landschappelijke ontwikkeling en landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen. Aan de hand van demonstraties, bezoeken aan inspirerende voorbeelden op land- en tuinbouw-bedrijven en proefvelden van kennisinstellingen verspreid over Oost-Vlaanderen, willen we landbouwers warm maken om mee te investeren in het landbouwlandschap door het realiseren van NPI’s.

 

Landbouw investeert in landschap en klimaat is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Annelies De Roissart

Projectcoƶrdinator (extern)

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Looptijd

01/07/2021 - 31/12/2022

Financier

Departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Demonstratieprojecten

Externe organisaties

Boerennatuur Vlaanderen
Proefcentrum voor Sierteelt
Proefcentrum voor de Aardappelteelt
Provincie Oost-Vlaanderen: Steunpunt Erosie; Landbouw en Platteland