Foto Language and literacy curriculum for pre-schoolers and schoolage children (TALK)

TALK.

T

TALK.

Language and literacy curriculum for pre-schoolers and schoolage children (TALK)

Het project beoogt het implementeren en de effectiviteitsstudie van een innovatieve interventie, 'TALK', gericht op de vroegbegeleiding en het stimuleren van de taalvaardigheden van kleuters met de bedoeling om vroegtijdig te kunnen inspelen op ondersteuningsnoden en diversiteit binnen het kleuteronderwijs.

Het project bestaat uit 3 fasen:

  • Screenen van kleuters uit regulier kleuteronderwijs in Italië, Roemenië en België aan de hand van een multidimensioneel assessment van de taal/communicatie, assessment van interactie tussen de leerkracht en de kinderen en een assessment van het sociaal welbevinden.
  • TALK-Interventieprogramma met en maandelijkse opvolging van leerkrachten met parallel aanbieden van een ondersteuningsprogramma voor de ouders.
  • Follow-up (na 6 maanden en 1 jaar) wanneer de kinderen in het lager onderwijs zitten

De belangrijkste doelen zijn:

  • De overstap naar de lagere school vergemakkelijken;
  • Bijdragen tot de inclusie van kinderen met specifieke ondersteuningsnoden;
  • Leraren ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden;
  • Schoolse problemen op latere leeftijd voorkomen.

TALK is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator

Marco Lombardi

Copromotoren

An Standaert, Eddy Hoste

Projectcoördinator (extern)

University of Verona, department of Human Sciences (IT)

Projectmedewerkers

Els Cokelaere, Sandrine De Coster

Looptijd

1/09/2017 - 30/08/2019

Financier

EU

Programma financier

Erasmus+ Key Action 201 - Strategic Partnerships for School