Leg-O foto website

Leg-O.

L

Leg-O.

LEGuminosen - Onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem van humane voeding

Momenteel worden peulvruchten slechts in beperkte mate in Vlaanderen geteeld, en dan vaak nog als veevoeder. Er is nochtans een stijgende interesse voor lokaal geteelde peulvruchten voor humane consumptie. Het project Leg-O onderzoekt hoe een aantal knelpunten in de lokale teelt van peulvruchten kunnen worden weggenomen.
Vanuit de verwerkende industrie is er steeds meer interesse om lokaal geteelde peulvruchten aan te kopen voor humane voeding. De lokale keten is echter nog zeer beperkt ontwikkeld en kent een aantal belangrijke knelpunten. De teelt is momenteel nog risicovol, en een hogere opbrengststabiliteit onder extreme weersomstandigheden is noodzakelijk om van peulvruchten een aantrekkelijk gewas te maken. Nochtans zijn peulvruchten interessant in de gewasrotatie.
Het project Leg-O onderzoekt de rendabiliteit van een teeltrotatie met gewassen gericht op humane voeding waarin de peulvrucht centraal staat. Er wordt gefocust op 3 types peulvruchten waarvan de droge boon wordt onderzocht: erwten, veldboon en boon.


Legumes - Indispensable in an agro-ecological cultivation system for human food.

Only limited amounts of legumes are currently grown in Flanders, and they are generally used in animal feed. However, there is a growing interest in locally grown pulses for human consumption. The Leg-O project investigates how certain bottlenecks in the local cultivation of legumes can be overcome.

The food processing industry is showing increasing interest in locally grown pulses for human consumption. However, the local chain is currently very limited and has several important bottlenecks. At present, cultivation is still risky, and higher yield stability under extreme weather conditions is necessary to turn pulses into an attractive crop. Nevertheless, pulses are interesting in crop rotation.

The Leg-O project investigates the profitability of a crop rotation for human consumption with legumes as most important crop. The project focuses on 3 types of legumes, of which the dry bean is investigated: pea, field bean and bean.

Leg-O logo website

Leg-O is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Joos Latré

Projectcoördinator

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Onderzoekers

Valérie Claeys, Bart Pycke

Looptijd

01/10/2022 - 30/09/2026

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

IWT /VLAIO - Landbouwtrajecten

Partners

Inagro

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Universiteit Gent