Foto LifeCity en LifeTree: Faciliterende IT voor innovatie van Hulpverlening aan kinderen en jongeren (FaITH 3.0)

FaITH 3.0.

F

FaITH 3.0.

LifeCity en LifeTree: Faciliterende IT voor innovatie van Hulpverlening aan kinderen en jongeren (FaITH 3.0)

Doel van dit project is de app LifeCity, die ontwikkeld werd de afgelopen jaren met interne HOGENT middelen ter ondersteuning van gesprekken met kinderen van 6 tot 12 j in jeugdvoorzieningen, en een analoge app voor 12+ jongeren, verder te ontwikkelen voor andere doelgroepen, het marktpotentieel uit te breiden en een duurzaam vermarktingsmodel uit te werken.

Maak kennis met de LifeCity app van het onderzoeksproject FAITH:

FaITH 3.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoƶrdinator

Joke De Wilde

Looptijd

01/10/2022 - 30/09/2024

Financier

IOF - Industreel OnderzoeksFonds van de AUGent

Programma financier

StarTT

Externe organisaties

Arteveldehogeschool vzw