Foto Maaltijden op kleuterscholen

Maaltijden op kleuterscholen.

M

Maaltijden op kleuterscholen.

Maaltijden op kleuterscholen

Lege of ongezonde brooddozen, in veel scholen is het helaas geen onbekend fenomeen. Een goed gevulde maag en gezonde en evenwichtige voeding zijn nochtans essentieel voor de goede ontwikkeling van kinderen. Daarom gingen de dienst Lokaal Sociaal Beleid en het Onderwijscentrum Gent in samenwerking met HOGENT en HIVA-KU Leuven in 2021 aan de slag met ‘Lekker(s) Op School’. Dit project wil armoede bestrijden van bij de schoolstart en gelijke (onderwijs)kansen bieden aan alle Gentse kleuters. Doel van het project is komen tot een flexibel en toegankelijk aanbod van gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden in Gentse (kleuter)scholen.

Binnen de proeftuin krijgen 665 kleuters, verspreid over 8 scholen, een goedkopere of gratis maaltijd gedurende vier schooldagen per week. Er worden verschillende scenario’s uitgetest: ofwel gaat het om een 10-uurtje, een warme maaltijd of een gezonde aanvulling op de eigen brooddozen die kleuters meebrengen naar school.

HOGENT en HIVA-KU Leuven onderzoeken gedurende drie jaar hoe betaalbare en gezonde voeding op school het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kleuters kan beïnvloeden. Daarnaast kijken de onderzoekers wat scholen nodig hebben om maaltijden te kunnen aanbieden. Hierbij wil stad Gent de praktische en administratieve belasting voor de scholen tot een minimum beperken.

De resultaten van het onderzoek worden verwacht eind 2023. De bedoeling is om haalbare scenario’s voor te stellen voor het Gentse (kleuter)onderwijs. Zo wil Gent zoveel mogelijk kleuters maximale kansen geven op school.

Foto: kunstwerk van Letterknecht aan de Franse Vaart in Gent naar aanleiding van Black Lives Matter.

Maaltijden op kleuterscholen is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective

Projectcoördinator

Katrien De Maegd

Projectcoördinator (extern)

KU Leuven

Projectmedewerkers

Celine Mertens

Looptijd

01/02/2021 - 31/12/2023

Financier

Stad Gent

Programma financier

Bestek SLS/2020/112 - ID5045

Externe organisaties

HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving