MATCH-eN foto website

MATCH-eN.

M

MATCH-eN.

Meertalige hulpverlening aan nieuwkomers

Het doel van het project is het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een open, gedeeld kennisplatform waarop Vlaamse hulpverleners (i) gelokaliseerde informatie omtrent gezondheidsthema's kunnen opladen, uitwisselen met elkaar of gebruiken voor eigen doeleinden, (ii) e-learning modules kunnen opladen en consulteren en (iii) een overzicht van bestaande digitale tools in Vlaanderen vinden.
We hanteren het principe van een one-stop-shop: zorgorganisaties vinden op één platform gerelateerde en gelokaliseerde gezondheidsinformatie die ze vervolgens voor de eigen noden kunnen inzetten: vb. het ontwikkelen van een meertalige app op maat van de organisatie. Het kennisplatform biedt als vernieuwende, toegevoegde meerwaarde dat het niet enkel eenzijdig informeert, maar ook opereert op basis van een open-bronmodel. Het bronmateriaal is vrij toegankelijk, en bewerkbaar door leden voor eigen gebruik. Samenwerken tussen leden gebeurt op basis van het principe peer-to-peer. Om dit doel te bereiken slaat het project een brug tussen drie consortiumpartners met erkende onderzoeksexpertise over meertalige communicatie in de zorgsector en een gebruikersdoelgroep die bestaat uit social profit organisaties, overheidsondernemingen, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra en belangenverenigingen binnen de zorgsector.

De resultaten worden weergegeven op https://www.matchen.org/

Meer info

Multilingual assistance for newcomers

The aim of the project is to develop, test, edit and evaluate an open, shared knowledge platform on which Flemish care providers can (i) upload localised information on health topics, exchange it with each other or use it for their own purposes, (ii) upload and consult e-learning modules and (iii) find an overview of existing digital tools in Flanders.
We apply the principle of a one-stop shop: care organisations find related and localised health information on one platform which they can then use for their own needs: e.g. developing a multilingual app tailored to the organisation. The innovative added value of the knowledge platform is that it not only provides one-sided information, but also operates on the basis of an open source model. The source material is freely accessible, and editable by members for their own use. Cooperation between members is based on the peer-to-peer principle. To achieve this goal, the project bridges three consortium partners with recognised research expertise on multilingual communication in the healthcare sector and a user target group consisting of social profit organisations, public enterprises, hospitals, community health centres and interest groups within the healthcare sector.

De results are presented on https://www.matchen.org/

More info

MATCH-eN is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Pablo Decock

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Onderzoekers

Leen Van Landschoot, Jolien Smet

Looptijd

01/12/2019 - 30/11/2021

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

TETRA

Partners

Universiteit Gent

Vrije Universiteit Brussel