Foto Mobiliteit in een binnenstad en rond een campus

Mobiliteit in een binnenstad en rond een campus.

M

Mobiliteit in een binnenstad en rond een campus.

Mobiliteit in een binnenstad en rond een campus

Nagenoeg alle middelgrote steden kampen met mobiliteitsproblemen. Vaak zijn de voorbije decennia oplossingen geïmplementeerd onder de vorm van circulatieplannen, parkeerroutes, uitbouw van het openbaar vervoer, aanmoedigen fietsgebruik, aanleggen randparkings enzovoort. 

Een belangrijk hangend probleem is evenwel een te hoge reistijd op sommige in- en uitvalswegen en een hoge variatie in reistijd tussen de verschillende verkeerstrajecten. De oorzaak hiervan is onduidelijk; er zijn meerdere  factoren met een mogelijke impact zoals bijvoorbeeld evenementen, wegenwerken, weers­om­standig­he­den, on­ge­vallen enzovoort. Er werden de laatste jaren veel inspanningen geleverd om, vaak automatisch, verkeersgegevens  te capteren, die nu digitaal ter beschikking staan. Het betreft hier onder meer trajectinformatie afkomstig van gps-systemen bij zowel auto’s, fietsers als voetgangers, informatie in verband met ongevallen, wegenwerken, evenementen, het weer, parkeergarages, parkeermeters en vertragingen van het openbaar vervoer. Dit onderzoek zal met behulp van deze gegevens en gebruik makend van data-analysetechnieken, een inzicht verschaffen in de belangrijkste factoren die de mobiliteit beïnvloeden.

Daarnaast wordt mobiliteit ook voor de campussen van het hoger onderwijs steeds belangrijker, denk maar aan de parkeerproblematiek rond de campussen en de vraag van de overheid aan organisaties om een coherent verkeersbeleid uit te werken. Een tweede luik van het onderzoek zal daarom, vertrekkend van gelijkaardige gegevens als in het eerste luik, inzicht verschaffen in de manier waarop personeel en studenten zich naar hun werklocatie of campussen verplaatsen. Deze informatie kan dan dienen als basis voor een beleid om zoveel mogelijk de auto als vervoermiddel naar de campussen te ontmoedigen.

Mobiliteit in een binnenstad en rond een campus is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit en Centre for Applied Data Science.

Projectcoƶrdinator

Johan Decorte, Stijn Lievens, Frank Deruyck

Looptijd

25/09/2017 - 22/09/2019

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen