Foto Move-it Lab

Move-it Lab

M

Move-it Lab

Move-it Lab

Dit project betreft de uitbreiding van de bestaande onderzoekinfrastrcutuur met een on site waterzuiveringsinstallatie met labo waarbij verschillende analysetechnieken gecombineerd worden om waterzuivering te optimaliseren. Het testen met reëel afvalwater zorgt voor accurate resultaten. Dit project kan gerealiseerd worden dankzij een VLAIO-subsidie voor onderzoekinfrastructuur voor hogescholen.

Om aan de hun opgelegde lozingsnormen te voldoen, dienen vele bedrijven hun water te zuiveren. Zolang de nodige waterkwaliteit behaald wordt, investeren deze bedrijven niet, of minimaal, in het optimaliseren van de waterzuivering, al kan door zo’n optimalisatie aardig wat energie bespaard worden.

Onderzoeksvragen die het onderzoekscentrum ‘Health and Water Technology’ zich stelt, zijn: (1) hoe kunnen aerobe, actief slibsystemen energiezuiniger worden; (2) hoe kan bezinkbaarheid/ontwaterbaarheid van het slib geoptimaliseerd worden; (3) hoe kan afvalwater gevaloriseerd en hergebruikt worden; (4) hoe kan afvalwater efficiënter gezuiverd worden?

Met het Move-it Lab willen we deze vragen aanpakken met een mobiele waterzuivering, annex labo. De opstelling en de labo-analyses zijn grotendeels ‘remote’ te sturen en op te volgen. De waterzuivering is oorspronkelijk van het SBR type, maar kan uitgebreid worden naar andere types waterzuivering of naar opstellingen bruikbaar voor andere toepassingen. De combinatie van een ‘on site’ waterzuiveringsinstallatie mét labo waarbij fysicochemische wateranalyses aangevuld worden met microscopische slibanalyses én moderne, moleculaire identificatie technologie is uniek. De mobiele unit is een meerwaarde voor het HOGENT onderzoek, de dienstverlening en, niet in het minst, het onderwijs. De nood aan een pilootopstelling die ‘on site’ gevoed wordt met het reële bedrijfsafvalwater is groot: zo’n opstelling levert betrouwbare en meer realistische resultaten op dan wanneer on campus gewerkt wordt met artificieel afvalwater. Hierdoor kan de impact van de door ons voorgestelde aanpassingen op bv. zuiveringsefficiëntie en energiebesparing accurater bepaald worden. Bovendien zorgt de mobiele unit voor minder verplaatsingen met stalen van een bedrijf naar HOGENT en opent Move-it Lab mogelijkheden tot samenwerkingen met andere HOGENT onderzoekscentra, andere kenniscentra en bedrijven.

Move-it Lab is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology.

Projectcoƶrdinator

Christine Van der heyden

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2023

Financier

VLAIO

Programma financier

Onderzoeksinfrastructuur hogescholen