Foto MucoPhage: Quantitative phage control for safe treatment of bacterial invasive species in cystic fibrosis patients

MucoPhage

M

MucoPhage

MucoPhage: Quantitative phage control for safe treatment of bacterial invasive species in cystic fibrosis patients

Wegens de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica, is onderzoek naar andere antibacteriële strategieën van levensbelang. Faagtherapie speelt in dit kader een belangrijke rol. Sinds enkele jaren hebben de Belgische mucocentra te kampen met een epidemische stam van Achromobacter xylosoxidans. Deze bacterie wordt gekenmerkt door een uitgebreid antibiotisch resistentiepatroon. Om die reden bestaat er hernieuwde interesse in therapeutische toepassing van bacteriofagen. Dit zijn virussen die specifiek bacteriën infecteren en geen menselijke of dierlijke doelwitten hebben. Bij de behandeling van patiënten is het evenwel van cruciaal belang om het aantal fagen te kunnen bepalen in zowel de faag cocktail die men toedient, als in het klinisch staal dat men afneemt bij de patiënt. Het Labo voor Bacteriologie Research (LBR, UGent, prof. Dr. Mario Vaneechoutte) beschikt via een samenwerking met de onderzoeksgroep van het Leibniz Institute
DSMZ (Duitsland) binnen de campus van het UZ Gent inmiddels over fagen gericht tegen Achromobacter xylosoxidans. Vanuit het mucoviscidosecentrum (Dr. Eva Van Braeckel, dienst Longziekten) op de campus UZ Gent wordt geëxploreerd of faagtherapie kan toegepast worden bij een specifieke patiëntengroep van mucoviscidosepatiënten die gekoloniseerd zijn met Achromobacter xylosoxidans. In het onderzoek van deze MucoPhage PWO aanvraag is het de bedoeling een specifieke en kwantitatieve test te ontwikkelen voor de detectie van de Achromobacter xylosidans fagen, die de follow up mogelijk maakt van eventuele faagtherapie bij longinfecties van mucopatiënten met Achromobacter xylosoxidans. Deze test kan de eerder toegepaste plaque assay test, die meer tijd en arbeid vereist, vervangen.

             
                           
                                         
                                                        

MucoPhage is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Els Van Mechelen

Copromotoren

Stefan Vermeulen

Projectmedewerkers

Saar Van Overfelt

Looptijd

24/09/2018 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

UZ Gent, Dienst Longziekten
Laboratory for Bacteriology Research (LBR) UGent