Foto Music for social impact: practitioners' contexts, work, and beliefs

Music for social impact.

M

Music for social impact.

Music for social impact: practitioners' contexts, work, and beliefs

Participatieve muzikale activiteiten worden meer en meer buiten formele onderwijstrajecten en kunstscholen aangeboden aan groepen met sociale noden of tekortkomingen in diverse contexten.

Deze Socially Impactful Music Making-activiteiten (SIMM) hebben het tweeledige doel om enerzijds mensen te helpen om artistiek waardevolle muzikale output (uitvoeringen) te genereren en anderzijds hen te helpen om specifieke sociale doelen te bereiken (zoals inclusie, empowerment, community building, activisme of burgerschap). In het algemeen worden voor SIMM-activiteiten professionele muzikanten aangetrokken als leraars, trainers of facilitators. Resultaten zijn dus afhankelijk van wat deze praktijkleraars doen, van hun competenties, overtuigingen, motivatie, en van de interne en externe voorwaarden en beperkingen waaronder ze werken.

Dit project zal een systematische en diepgaande analyse leveren van praktijkleraars die SIMM-activiteiten ondernemen in verschillende landen (Colombia, Benelux, Finland, Verenigd Koninkrijk), en zal onderzoeken hoe hun achtergronden, training, overtuigingen en contexten de manier waarop ze hun werk uitvoeren beïnvloeden. De volgende elementen komen daarbij aan bod:

  • identiteit en achtergrond;
  • artistieke en pedagogische praktijken;
  • evaluatie en ontwikkeling;
  • professionele omgeving;
  • organisatorische en pedagogische implicaties.

In het onderzoek zal worden nagegaan wat de drijfveren en spanningen zijn die de praktijkleraars ondervinden; daarbij worden inzichten geleverd voor hun training, aanstelling en financiering, en voor de creatieve ontwikkeling van best practices.

Music for social impact is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY

Projectcoördinator

An De bisschop

Copromotoren

Griet Verschelden

Projectcoördinator (extern)

John Sloboda, Guildhall School of Music & Drama, Londen

Looptijd

1/1/2020 - 31/12/2022

Financier

Arts & Humanities Research Council, Verenigd Koninkrijk

Externe organisaties

Royal Holloway University of London (Verenigd Koninkrijk)
University Juan N. Corpas Bogotá (Colombia)
University of the Arts Helsinki (Finland)