Foto NABLAB: Productie van non- en laag alcoholische bieren met maltose-negatieve gisten en alternatieve granen

NABLAB.

N

NABLAB.

NABLAB: Productie van non- en laag alcoholische bieren met maltose-negatieve gisten en alternatieve granen

In dit project wordt nagegaan hoe de voornaamste sensorische tekortkomingen van non- en laag alcoholische bieren, gebrouwen met commercieel beschikbare NABLAB gisten, kunnen vermeden of verbeterd worden door alternatieve granen (spelt, rogge, haver, eenkoorn en khorasan) te incorporeren en het klassieke brouwproces aan te passen op maat van deze bierstijl.

De verkoop van non- en laag alcoholische bieren (NABLAB) neemt jaar na jaar toe. Toch zijn er nog een aantal belangrijke sensorische tekortkomingen bij deze bieren, die worden gebrouwen met commercieel beschikbare NABLAB-gisten. 

Het project NABLAB gaat na hoe deze tekortkomingen kunnen worden vermeden of verbeterd. Hiertoe worden alternatieve granen geïncorporeerd in het brouwproces. Specifiek gaat het om de granen spelt, rogge en haver (ruwe en gemoute vorm), en eenkoorn en khorasan (enkel ruwe vorm). Bovendien wordt onderzocht hoe het klassieke brouwproces kan worden aangepast op maat van deze bierstijl. 

De globale doelstelling is de brouwer kennis aan te reiken en een gedetailleerde praktijkhandleiding ter beschikking te stellen waarmee een kwalitatief, karaktervol NABLAB ontwikkeld kan worden dat als volwaardig alternatief voor normaal bier kan worden gezien. Dit biedt de brouwer de kans om een toegankelijke plaats in te nemen in dit sterk groeiende marktsegment, zonder grote investeringen en risico’s.


NABLAB: Production of non- and low alcohol beers with maltose-negative yeasts and alternative cereals

This project investigates how the main sensory deficiencies of non- and low alcohol beers, brewed with commercially available NABLAB yeasts, can be avoided or improved by incorporating alternative cereals (spelt, rye, oats, einkorn wheat and khorasan) and by adapting the classic brewing process to suit this style of beer.


Sales of non- and low alcohol beers (NABLAB) are increasing year after year. However, there are still some important sensory deficiencies in these beers, which are brewed with commercially available NABLAB yeasts. 
The NABLAB project investigates how these shortcomings can be avoided or improved. To this end, alternative grains are incorporated into the brewing process. Specifically, the cereals spelt, rye and oats (raw and malted form), and einkorn wheat and khorasan (only raw form) are incorporated. In addition, we investigate how the traditional brewing process can be adapted to suit this style of beer. 
The overall objective is to provide knowledge to the brewers and to offer a detailed practical guide on how to develop a qualitative, distinctive NABLAB that can be seen as a true alternative to normal beer. This offers brewers the opportunity to take their place in this strongly growing market segment without large investments and risks.
NABLAB is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


NABLAB is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Dana Vanderputten

Copromotoren

David Laureys (UGent)

Projectcoƶrdinator (extern)

Jessika De Clippeleer (UGent/HOGENT)

Looptijd

01/12/2021 - 30/11/2023

Financier

VLAIO

Programma financier

TETRA

Externe organisaties

EFBT (KU Leuven)