Foto Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

Onkruidbestrijding 2.0.

O

Onkruidbestrijding 2.0.

Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

Mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding zijn de voorbije tien jaar sterk geëvolueerd. Een slimme combinatie van chemische en mechanische onkruidbestrijding biedt een performant antwoord op diverse uitdagingen.

Dit is de inzet van dit project. Het wordt immers steeds moeilijker om percelen met herbiciden onkruidvrij te houden. Werkzame stoffen verdwijnen door afstandsregels ten aanzien van perceelsranden, door restricties van afnemers en door het optreden van resistenties.

Met demoproeven in wortelen, witloof, knolselder, bieten, cichorei en mais worden verschillende strategieën met combinaties van chemische en mechanische onkruidbestrijding gedemonstreerd in vergelijking met telkens een klassiek herbicideschema en, waar relevant, ook met een volledig mechanisch schema. Alle relevante strategieën worden doorgerekend op hun economische haalbaarheid. De demoproeven worden gedurende de twee seizoenen van het project aangelegd om de performantie te tonen onder verschillende klimatologische omstandigheden. Het tweede jaar wordt ook ingezet op demoplatformen waarbij de doelgroep machines aan het werk zal zien.

De prioritaire doelgroep zijn alle land- en tuinbouwers, gevolgd door loonwerkers of geïnteresseerden die willen starten met mechanische onkruidbestrijding in loonwerk. Bepaalde machines zijn te duur om op individuele bedrijven rendabel te zijn en mechanische onkruidbestrijding kost ook veel tijd. Daarom kunnen innovatieve loonwerkers deze dienstverlening opnemen in hun aanbod. Een eerste dynamiek in die richting is te zien in West-Vlaanderen en in het taalgrensgebied (Wallonië).

Door de demoproeven aan te leggen op bestaande platformen van de betreffende teelten, wordt een heel breed publiek bereikt en niet alleen diegene die al aan mechanische onkruidbestrijding denken. Het project focust in 2020 op het tonen van de resultaten van de strategieën. In 2021 verschuift de focus naar de demonstratie van machines en technieken op de demoplatformen.

Onkruidbestrijding 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Projectcoördinator (extern)

Inagro

Looptijd

15/02/2020 - 14/02/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) oproep 2019

Externe organisaties

KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet)
Hooibeekhoeve, Antwerpen