Unplugged Online foto website

Unplugged Online.

U

Unplugged Online.

Ontwikkelen en uitproberen van een online model voor training van leerkrachten in Unplugged

Unplugged is een evidence based programma ter preventie van alcohol en andere drugs. Het wordt geïmplementeerd in de schoolsetting. De leerkracht doet dit zelf in de klas en krijgt daarvoor een driedaagse training.

Binnen dit project onderzoeken we tot in hoeverre een online training de on-site training kan aanvullen of vervangen. Op het eind van het project verwachten we een draaiboek voor de online training in Unplugged, dewelke is uitgetest en geëvalueerd.


Unplugged Online - Develop and pilot an online model for teacher training in Unplugged

Unplugged is an evidence-based programme for the prevention of alcohol and other drugs.It is implemented in the school setting.Teachers do it themselves in the classroom and receive a three-day training to do so.

Within this project, we investigate to what extent an online training can complement or replace the on-site training.At the end of the project, we expect to have a script for the online training in Unplugged, which has been tested and evaluated.

Unplugged Online is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Johan Jongbloet, Annemie Coone

Looptijd

20/09/2020 - 26/09/2021

Financier

PWO-middelen