Foto Orthopedagogisch Onderzoek in Context (OOC)

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Orthopedagogisch Onderzoek in Context (OOC)

AssociatieOnderzoeksPlatformen (AOP) verenigen onderzoekers uit de professionele bachelor- en academische opleidingen die actief zijn in een gemeenschappelijk thematisch afgebakend onderzoeksgebied. Een AOP heeft tot doel de samenwerking op het vlak onderzoek en dienstverlening tussen meerdere associatiepartners uit te bouwen en zichtbaar te maken, het beschikbare onderzoekspotentieel te bundelen en zich gemeenschappelijk naar buiten toe te profileren. De onderzoekslijnen van het AOP ‘Onderzoek in Orthopedische Context’ gaan in op het ruime gebied van de orthopedagogiek. Concreet wordt onder meer gefocust op volgende onderzoekslijnen:

  • Orthopedagogische diagnostiek
  • Handelingsplanning en ondersteuning
  • Kwaliteit van Leven
  • Disability studies
  • Gedrags- en Emotionele Stoornissen
  • Drugsmisbruik
  • Transculturele Orthopedagogiek
  • Forensische Orthopedagogiek
  • Gezinsgericht werken en Opvoedingsondersteuning en Herstelprocessen en veerkracht.

Projectcoƶrdinator

Jessica De Maeyer

Projectcoƶrdinator (extern)

prof. dr. Stijn Vandevelde (UGent)

Looptijd

16/06/2014 - nog lopend

Financier

Associatie Universiteit Gent

Programma financier

AOPlatform

Externe organisaties

Universiteit Gent
Arteveldehogeschool Gent