Foto Ouderbegeleiding bij dyscalculie

Ouderbegeleiding bij dyscalculie.

O

Ouderbegeleiding bij dyscalculie.

Ouderbegeleiding bij dyscalculie

Wanneer we kinderen met dyscalculie willen ondersteunen is het belangrijk ervoor te zorgen dat persoonlijke en externe factoren een faciliterende (of op z'n minst geen belemmerende) factor zijn. Daarom is het belangrijk om psycho-educatie (voor de persoonlijke factoren) en ouderbegeleiding (voor de externe factoren) te integreren in de logopedische behandeling. 

2 tot 8% van de Vlaamse kinderen kampt met de stoornis dyscalculie. Wanneer we kinderen met dyscalculie willen ondersteunen is het dus belangrijk ervoor te zorgen dat de persoonlijke en externe factoren een faciliterende (of op z’n minst geen belemmerende) factor zijn. Daarom is het belangrijk om psycho-educatie (voor de persoonlijke factoren) en ouderbegeleiding (voor de externe factoren) te integreren in de logopedische behandeling. 

M.b.t. de problematiek dyscalculie worden beide aspecten momenteel nog te weinig toegepast voornamelijk omdat logopedisten nog vragen hebben omtrent de concrete invulling en aanpak hiervan.  
Ouderbegeleiding heeft als doel de ouders strategieën aan te leren om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. Momenteel is hier nog niets rond op de markt. 
Voor psycho-educatie bij dyscalculie zijn er wel een aantal materialen op de markt maar die gaan slechts in op een beperkt aantal aspecten van psycho-educatie. Het gaat vaak vooral om informatie-uitwisseling. Empowerment komt bijvoorbeeld veel te weinig aan bod.. 

Ouderbegeleiding en psycho-educatie bij het kind moeten idealiter samen aangeboden worden. Op die manier empoweren we zowel het kind zelf als de omgeving.  

Er werd een dienstverleningsaanbod ontwikkeld om met ouderbegeleiding en psycho-educatie aan de slag te gaan. 

             
                           
                                         
                                                        

Ouderbegeleiding bij dyscalculie is een onderzoeksproject van het Research Centre for Learning in Diversity

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Sabine Vandevelde

Looptijd

21/09/2020 - 21/09/2021