Foto Ouderbegeleiding en inleefparcours dyslexie en dyscalculie - het DYS-PARCOURS

Ouderbegeleiding en inleefparcours dyslexie en dyscalculie - het DYS-PARCOURS

O

Ouderbegeleiding en inleefparcours dyslexie en dyscalculie - het DYS-PARCOURS

Ouderbegeleiding en inleefparcours dyslexie en dyscalculie - het DYS-PARCOURS

Door middel van een ervaringsparcours en simulatieoefeningen ervaart de directe omgeving (ouders & leraren) van een kind met dyslexie/dyscalculie hoe het voelt om een leerstoornis te hebben. Door deze ervaringscircuits ontwikkelen mensen een positievere houding t.a.v.kinderen met dyslexie/dyscalculie en bouwen ze voldoende kennis op om hen te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten.

Bijna 7% van onze bevolking heeft een leerstoornis, waarbij dyslexie en dyscalculie héél sterk vertegenwoordigd zijn. Ervaringsparcours en simulatieoefeningen zijn een ideale werkwijze om de omgeving van een persoon met DYS (dyslexie/dyscalculie) te informeren over de stoornis, maar ook om die te laten ervaren hoe het voelt om een leerstoornis te hebben. We vertrekken vanuit de hypothese dat men door middel van ervaringscircuits meer begrip en empathie kan opbrengen voor personen met een beperking. We verwachten dat deelnemers die deze simulatieoefeningen in groep en onder begeleiding maken nadien een positievere houding ontwikkelen t.a.v. personen met een leerstoornis, het nut van compenserende hulpmiddelen en maatregelen inzien en eventueel zelf op zoek kunnen gaan naar deze hulpmiddelen en maatregelen. Deze ervaringsparcours zijn in eerste instantie bedoeld voor ouders, leerkrachten en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met leerstoornissen. Op termijn zal het ervaringsparcours eveneens ingezet kunnen worden bij een breder publiek.

             
                           
                                         
                                                        

Ouderbegeleiding en inleefparcours dyslexie en dyscalculie - het DYS-PARCOURS is een onderzoeksproject van het Research Centre for Learning in Diversity

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Sandrine De Coster

Copromotoren

Sabine Vandevelde

Projectmedewerkers

Eddy Hoste

Looptijd

21/09/2020 - 26/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

Departementale middelen

Externe organisaties

Eureka Leuven vzw
Sprankel vzw