Foto Participatief onderzoekstraject buurtwerking

Participatief onderzoekstraject buurtwerking

P

Participatief onderzoekstraject buurtwerking

Participatief onderzoekstraject buurtwerking

In opdracht van de stad Dendermonde deed onderzoekscentrum eCO-CITY in 2021 een participatief onderzoekstraject in vijf wijken van de stad. De onderzoekers gingen in gesprek met buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers van organisaties en stadsdiensten en kwamen per buurt tot een contextanalyse, wijkkaart, beeldmateriaal en wijkspecifieke kernthema’s. Ze ontwikkelden  duurzame methodieken om met burgers in dialoog te gaan over hun wijk/stad en legden zo de basis voor het buurtopbouwwerk Dendermonde.             

                           
                                         
                                                        

Participatief onderzoekstraject buurtwerking is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Greet De Brauwere

Looptijd

15/11/2020 - 15/7/2021

Financier

Stad Dendermonde