Foto Participatietraject "duurzame campusmobiliteit" op campus Schoonmeersen - HOGENT

Duurzame campusmobiliteit.

D

Duurzame campusmobiliteit.

Participatietraject "duurzame campusmobiliteit" op campus Schoonmeersen - HOGENT

Er zijn twee hoofddoelstellingen en twee nevendoelstellingen verbonden aan dit participatieproject.

Hoofddoelstellingen:
  • Participatie van relevante stakeholders bij de invulling van campus Schoonmeersen op mobiliteitsvlak verzekeren, als hefboom naar een meer duurzame mobiliteit. 
  • Verhoging van de maatschappelijke bewustwording rond duurzame mobiliteit, in het bijzonder bij studenten. 
Nevendoelstellingen:
  • De ambitie is om van dit project een inspirerend voorbeeld te maken voor participatietrajecten bij gelijkaardige, mobiliteitsintensieve en goed bereikbare plaatsen, waar veel activiteiten en gebruikers samen komen.
  • Dit project zal de bestaande LaMA-toolkit (Laboratoria Mobiele Alternatieven) uitbreiden met nieuwe tools op maat van andere mobiliteitsintensieve plaatsen (campussen, bedrijventerreinen, evenementlocaties, etc.).

In september 2022 vond de opening plaats van het Revolteplein, het kloppend hart van de campus ontstaan door het nieuwe mobiliteitsplan.

Duurzame campusmobiliteit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Projectcoƶrdinator

Kurt Herregodts

Looptijd

1/06/2021 - 30/10/2022

Financier

Provincie Oost-Vlaanderen

Programma financier

Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit