Foto PeaPact: Ontwikkeling van een lokale (eiwit)keten voor gele erwt

PeaPact.

P

PeaPact.

PeaPact: Ontwikkeling van een lokale (eiwit)keten voor gele erwt

Vlaanderen heeft de ambitie om een hotspot te worden op vlak van kennis, productie en verwerking van nieuwe eiwitbronnen. Er zijn echter nog enkele uitdagingen die de doorbraak van lokale eiwitketens in Vlaanderen vertragen. Dit project focust zich op de teelt en verwerking van de gele erwt. 

De doelstelling van het PeaPact-project is om duurzame en lokale eiwitketens (zowel biologisch als gangbaar) te ontwikkelen voor Vlaamse gele erwt op basis van een ketenbreed partnerschap. Er wordt onderzocht wat de succesfactoren zijn voor een duurzame keten voor lokale gele erwt, en de betrokken ketenactoren worden met elkaar gekoppeld:

  • Landbouwers telen succesvol gele erwt als beloftevol eiwitgewas in hun teeltrotatie en ontvangen hiervoor een eerlijke prijs. Het areaal aan gele erwt voor humane consumptie wordt uitgebreid.
  • Verwerkers hebben toegang tot kwalitatieve lokale gele erwt en spelen in op de wensen van de consument.
  • Consumenten hebben toegang tot een meer divers aanbod aan gezonde en duurzame plantaardige voeding.
  • Overheden ontvangen advies inzake haalbare en ambitieuze beleidsmaatregelen gelinkt aan de eiwitshift.

De resultaten van dit project zullen beschikbaar zijn na 31 mei 2024 via deze website. De resultaten zullen gratis beschikbaar zijn voor alle ketenactoren die aan de slag willen gaan met de teelt, verwerking en vermarkting van (producten op basis van) de gele erwt


PeaPact: Development of a local (protein) chain for yellow pea

Flanders aspires to become a hotspot for knowledge, production and processing of new protein sources. Yet some challenges delay the breakthrough of local protein chains in Flanders. This project focuses on the cultivation and processing of the yellow pea.

The objective of the PeaPact-project is to develop sustainable and local protein chains (both organic and conventional) for Flemish yellow pea based on a chain-wide partnerships. Success factors for a sustainable chain for local yellow peas are investigated, and the actors involved are connected to each other.

  • Farmers successfully cultivate yellow peas as a promising protein crop in their crop rotation and receive a fair price for it. The acreage of yellow peas for human consumption is expanded.
  • Processors have access to qualitative local yellow peas and can respond to consumer demands.
  • Consumers have access to more diverse, healthy and sustainable plant-based food.
  • Governments receive advice on feasible yet ambitious policy measures linked to the protein shift.

The results of this project will be available after May 31, 2024 through this website. The results will be freely available to all chain actors who want to get started with the cultivation, processing and marketing of (products based on) yellow pea.
PeaPact is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.

PeaPact is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Melissa Camerlinck, Evelien Van Bavegem

Looptijd

01/06/2022 - 31/05/2024

Financier

Vlaame Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Relance 2021-oproep Eiwitstrategie

Externe organisaties

Inagro
Bond Beter Leefmilieu
De Hobbit
La Vie est Belle
Cosucra
Delifresh
AgroSoft
Individuele landbouwers