Foto Phage4water: Faagtherapie voor het verbeteren van slibkwaliteit: naar een gezonde en energie-efficiëntere waterzuivering

Phage4water

P

Phage4water

Phage4water: Faagtherapie voor het verbeteren van slibkwaliteit: naar een gezonde en energie-efficiëntere waterzuivering

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om het geproduceerde afvalwater vóór lozing te zuiveren. Vele bedrijven staan zelf in voor zuivering en verwerking van hun afvalwater. Het meest voorkomende type waterzuivering is de aerobe zuivering waarbij slib wordt geproduceerd. Dit slib wordt in veel gevallen afgevoerd naar een slibverwerkend bedrijf. Hoe beter het slib ontwatert, hoe meer gezuiverd water er geproduceerd wordt en hoe efficiënter de zuivering is waardoor er minder energie vereist is voor de daaropvolgende slibverwerking.

De slibbezinking wordt negatief beïnvloed door een veel voorkomend probleem, nl. draadvormige bacteriën. Een algemeen gebruikte oplossing is het behandelen van het slib met chemicaliën. Deze methode heeft echter een hoge kost en een negatieve milieu-impact tot gevolg. Het PWO-project Enzubel (2016-2019) toonde daarbij aan dat draadvormige bacteriën tot een slechte zuurstofoverdracht in aerobe bekkens leiden, waardoor de beluchting tot wel 57% bijkomende energie vereist.

In dit project willen we geschikte fagen of faagcocktails selecteren die specifiek de draadvormige bacteriën vernietigen als kosteneffectief én milieuvriendelijk alternatief. Men heeft als doel een faagbehandeling te ontwikkelen voor het verbeteren van de slibkwaliteit met een positieve impact op het energieverbruik van de waterzuivering.

             
                           
                                         
                                                        

Phage4water is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Stefan Vermeulen, Els Van Mechelen, Christine Van der heyden

Projectmedewerkers

Bjorge Decostere

Looptijd

21/09/2020 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra