Foto Platform Citizenship: Platform design for a child participatory decision-making culture in Flanders in times of crisis

Platform C.

P

Platform C.

Platform Citizenship: Platform design for a child participatory decision-making culture in Flanders in times of crisis

Platform Burgerschap: Platformontwikkeling voor een participatieve lokale beleidscultuur in Vlaanderen met kinderen in tijden van crisis.

Een sterk en kwalitatief lokaal (jeugd- en kinderrechten-) beleid vraagt om een gedeelde mindset, visie en cultuur waarin participatie van alle burgers, en dus ook van kinderen en jongeren, als zinvol en noodzakelijk wordt gezien. Ondanks de vele beschikbare tools, methodieken en strategieën, geven partners uit het middenveld, lokale besturen en de academische wereld aan dat een dergelijke mindset nog te vaak ontbreekt.

De aanpak van de coronacrisis heeft deze uitdaging nog verscherpt. De participatieve reflex ten aanzien van kinderen en jongeren ging grotendeels verloren tijdens de uitrol van de coronamaatregelen. Met ‘Platform C’ willen Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Bataljong, Schakel in lokaal cocreëren (Stichting Lodewijk de Raet), Netwerk Jeugdvriendelijk, UGent en HOGENT onderzoeken hoe we sterker op het evenwaardig burgerschap van kinderen en jongeren kunnen inzetten in Vlaanderen, België en Europa. 

Doelstellingen van Platform C

  • Met kinderen en jongeren zelf antwoorden genereren op de corona-uitdagingen.
  • De impact van een breed gedragen reflex in de structurele beleidsparticipatie van kinderen en jongeren aantonen (en dit geconcretiseerd binnen de context van de coronacrisis).
  • De factoren die de overtuiging en perceptie t.a.v. de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren beïnvloeden onderzoeken en in beeld brengen en nagaan hoe we hierop kunnen inspelen.

Onderzoeksactiviteiten en output

  1. Actieonderzoek: opzetten/ondersteunen van experimenten samen met kinderen en jongeren in 3 lokale cases: Stad Lokeren, Stad Kortrijk, regio Meetjesland; 
  2. Platformdesign: opzetten van 3 lokale platformen en 1 overkoepeld platform van lokale actoren (lokale besturen, middenveld, kinderen en jongeren), met het oog op het creëren van gedeeld eigenaarschap en collectief leren;
  3. Missietekst: uitwerken van een missietekst die door alle leden van het platform, inclusief kinderen en jongeren, gedragen is en die het gedeeld belang van het project en de stakeholders beschrijft.

www.platform-c.be

Platform C is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Sven De Visscher

Projectcoƶrdinator (extern)

Universiteit Gent

Projectmedewerkers

Shana Sabbe, Annick Verstraete

Looptijd

01/09/2022 - 31/08/2024

Financier

Europese Commissie

Programma financier

CERV programma (Citizens, Equality, Rights and Values) - CERV2021-CHILD

Externe organisaties

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)
Bataljong vzw
Stichting Lodewijk de Raet
Netwerk Jeugdvriendelijk
Stad Kortrijk
Stad Lokeren
Meetjesman (regionale jeugddienst van het Meetjesland)