Foto PMD4U: Development of a device for accurate and universal quantification of phages

PMD4U: Development of a device for accurate and universal quantification of phages

P

PMD4U: Development of a device for accurate and universal quantification of phages

PMD4U: Development of a device for accurate and universal quantification of phages

In een eerder IOF-project (IOF ConnecTT project ‘PMD4U’) werd een proof of concept ontwikkeld voor een nieuwe methode voor snelle en accurate kwantificatie van fagen (virussen die specifieke bacteriën doden), wat cruciaal is bij iedere toepassing waarbij fagen ingezet worden om bacteriële infecties te bestrijden bij mensen, dieren, planten, voeding, biotechnologische en industriële processen.

Doel van dit project is om de nieuwe technologie en methode door te ontwikkelen, de IP te beschermen, en de valorisatiestrategie verder uit te werken via marktonderzoek en business development. Het einddoel is de oprichting van een spin-off voor de vermarkting van de technologie of licentiëring aan bestaande marktspelers. 

PMD4U: Development of a device for accurate and universal quantification of phages is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology.

Projectcoƶrdinator

Stefan Vermeulen

Looptijd

15/04/2023 - 15/10/2024

Financier

Industrieel Onderzoeksfonds van de AUGent

Programma financier

StarTT