Foto Praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling in nieuwstedelijke contexten

Publiek(en) maken.

P

Publiek(en) maken.

Praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling in diepstedelijke contexten

Dit onderzoek wil inzicht verkrijgen in hoe praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling zich ontwikkelen in de diepstedelijke contexten (zoals Brussel, Gent, Antwerpen) als experimentele ‘praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling.’ Bijzondere aandacht gaat naar het blootleggen van artistieke en (ped)agogische processen van mediatie en hoe deze worden vormgegeven. Deze worden gesitueerd in netwerken van betekenisvorming, die zich in en rond deze praktijken ontvouwen. Op basis van deze inzichten willen we handvatten aanreiken aan culturele organisaties en praktijken, en aan studenten kunst- en cultuurbemiddeling in spe (uit bachelor- en masteropleidingen).

 

 

                       

Praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling in nieuwstedelijke contexten is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Siebren Nachtergaele, Griet Verschelden

Copromotoren

An De Bisschop

Projectmedewerkers

Lieze De Middeleir

Looptijd

27/09/2021 - 25/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Opleiding Sociaal Werk, Vakgroep Theoretische omkadering van de kunstpraktijk en onderzoekscentrum eCO-CITY

Externe organisaties

Demos vzw
Lasso vzw