Foto Prestatiemanagement: wetenschapsgebaseerd naar krachtige feedbackomgeving

Prestatiemanagement: wetenschapsgebaseerd naar krachtige feedbackomgeving

P

Prestatiemanagement: wetenschapsgebaseerd naar krachtige feedbackomgeving

Prestatiemanagement: wetenschapsgebaseerd naar krachtige feedbackomgeving

De vakgroep CEO startte in 2014 met de uitbouw van een onderzoekslijn voor het vakgebied HRM & organisatieontwikkeling. Het doel is de ontwikkeling van een expertisecentrum HR waar vragen uit het werkveld en oplossingen aangereikt uit onderzoek samenkomen. In de vorige PWO projecten richtten we ons tot twee grote deelgebieden van HR: rekrutering en selectie. Met dit derde PWO project focust het onderzoeksteam opeen ander groot domein binnen HR: feedback en prestatiemanagement. In de contacten met het werkveld merken we een vraag naar expertise over feedback. Een inleidende literatuurstudie en een pre-stuurgroep toonden de nood van het werkveld aan voor een nieuwe feedbackcultuur.De traditionele evaluatie- en feedbacksystemen met een formele jaarlijkse evaluatie worden zowel in de literatuur als in de praktijk bekritiseerd en blijken ook niet effectief te zijn. Meer en meer pleit de wetenschap om meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een ondersteunende feedbackomgeving: een continu proces met informele, eerlijke, frequente en just-in-time feedback, gelinkt aan duidelijke verwachtingen en prestatiedoelstellingen, coaching en ontwikkeling van medewerkers. Er is nood aan een vertaling van talrijke wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. De overgang naar een nieuw evaluatiemodel is echter complex. We willen middelgrote KMO’s hierin ondersteunen door een feedbackmonitor te ontwikkelen bestaande uit een online tool om de feedbackcultuur te meten, een stappenplan met vormingsmateriaal om alle betrokkenen in de organisatie te sensibiliseren over het belang van feedback, en een boek. Meten, sensibiliseren en het aanreiken van een gefundeerde aanpak aan het werkveld staan centraal.

             
                           
                                         
                                                        

Prestatiemanagement: wetenschapsgebaseerd naar krachtige feedbackomgeving is een onderzoeksproject van het Research Centre for Sustainable Organizations

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Eveline Schollaert

Copromotoren

Gerd Jacobs

Projectmedewerkers

Bart Van Theemsche, Marjolein Feys, Steven Vermeulen

Looptijd

1/10/2018 - 30/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

BDM Talent met Teams, Oostakker
Durabrik Bouwbedrijven NV, Drongen
Securex, Antwerpen
In The Pocket, Gent
Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie
Vrije Universiteit Amsterdam, Departement of Management & Organization
T-groep, Mechelen