Foto Private Sector Development Opportunities targeting smallholder farmers' cooperatives

Verbeteren van de inkomsten van kleinschalige boeren.

V

Verbeteren van de inkomsten van kleinschalige boeren.

Private Sector Development Opportunities targeting smallholder farmers' cooperatives

In dit project onderzoekt HOGENT hoe de DGD en andere ontwikkelingsactoren verdere ontwikkeling van de privésector in Oeganda mee kunnen ondersteunen. Er wordt gefocust op de rol die de Belgische actoren kunnen spelen in het verbeteren van de inkomsten van kleinschalige boeren.

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) behartigt de verschillende aspecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een belangrijk deel van deze samenwerking bestaat uit de ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de privésector van landen in het globale Zuiden. In dit project onderzoekt HOGENT hoe de DGD kleinschalige Oegandese boeren kan ondersteunen bij het verbeteren van hun inkomen. Daarbij wordt vooral gekeken naar het potentieel van lokale waardeketens, die zijn gebaseerd op agro-ecologische en duurzame methodologieën.

In een eerste fase worden het beleid en de strategieën van de Oegandese overheid omtrent duurzame waardeketens, gender en klimaat-slimme landbouw in kaart gebracht. Ook de programma’s van verschillende lokale en internationale ontwikkelingsactoren worden mee onderzocht. Op basis daarvan worden de huidige noden, barrières, bezorgdheden en uitdagingen voor de verschillende actoren in rurale gebieden bepaald. Van zodra er een duidelijk zicht is op deze uitdagingen worden de kansen voor Belgische en andere ontwikkelingsactoren geïdentificeerd, en wordt een praktisch advies geformuleerd voor het ondersteunen van kleinschalige boeren.

 

Dit is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature en het Research Centre for Sustainable Organizations.

Projectcoördinator

Joeri Brusselle

Copromotoren

Joos Latré, Sven D'Hondt, Ineke De Vleeschouwer, Tanja Van Den Bossche

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2021

Financier

VLIR-UOS in opdracht van Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

Externe organisaties

Mountains of the Moon University
Belgische ontwikkelingsactoren actief in Rwenzori regio (Broederlijk Delen, Protos, Trias,...)