Foto Private Sector Development Opportunities targeting smallholder farmers' cooperatives

Verbeteren van de inkomsten van kleinschalige boeren.

V

Verbeteren van de inkomsten van kleinschalige boeren.

Private Sector Development Opportunities targeting smallholder farmers' cooperatives

 In dit project onderzoekt HOGENT hoe de DGD en andere ontwikkelingsactoren verdere ontwikkeling van de privésector in Oeganda mee kunnen ondersteunen. Er wordt gefocust op de rol die de Belgische actoren kunnen spelen in het verbeteren van de inkomsten van kleinschalige boeren.

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) behartigt de verschillende aspecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een belangrijk deel van deze samenwerking bestaat uit de ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de privésector van landen in het globale Zuiden. In dit project onderzoekt HOGENT hoe de DGD kleinschalige Oegandese boeren kan ondersteunen bij het verbeteren van hun inkomen. Daarbij wordt vooral gekeken naar het potentieel van lokale waardeketens, die zijn gebaseerd op agro-ecologische en duurzame methodologieën.

In een eerste fase worden het beleid en de strategieën van de Oegandese overheid omtrent duurzame waardeketens, gender en klimaat-slimme landbouw in kaart gebracht. Ook de programma’s van verschillende lokale en internationale ontwikkelingsactoren worden mee onderzocht. Op basis daarvan worden de huidige noden, barrières, bezorgdheden en uitdagingen voor de verschillende actoren in rurale gebieden bepaald. Van zodra er een duidelijk zicht is op deze uitdagingen worden de kansen voor Belgische en andere ontwikkelingsactoren geïdentificeerd, en wordt een praktisch advies geformuleerd voor het ondersteunen van kleinschalige boeren.


Private Sector Development Opportunities targeting smallholder farmers' cooperatives. 

In this project, HOGENT investigates how the DGD and other development actors can help support the further development of the private sector in Uganda. The focus is on the role that Belgian actors can play in improving the income of small-scale farmers.

The Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD) looks after the various aspects of Belgian development cooperation. An important part of this cooperation consists of supporting the further development of the private sector of countries in the global South. In this project, HOGENT examines how the DGD can support small-scale Ugandan farmers in improving their income. It focuses on the potential of local value chains based on agro-ecological and sustainable methodologies. 
In a first phase, the Ugandan government's policies and strategies on sustainable value chains, gender, and climate-smart agriculture are mapped. The programs of various local and international development actors are also examined. On that basis, the current needs, barriers, concerns, and challenges for the different actors in rural areas are determined. Once these challenges are identified, opportunities for Belgian and other development actors are identified and practical advice for supporting small-scale farmers is formulated.

This project is a cooperation between the Research Centre for Sustainable Organisations and AgroFoodNature.


Dit is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature en het Research Centre for Sustainable Organizations.

Projectcoördinator

Joeri Brusselle

Copromotoren

Joos Latré, Sven D'Hondt, Ineke De Vleeschouwer, Tanja Van Den Bossche

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2021

Financier

VLIR-UOS

Programma financier

Short term Policy Supporting Research 2020

Externe organisaties

Mountains of the Moon University
Belgische ontwikkelingsactoren actief in Rwenzori regio (Broederlijk Delen, Protos, Trias,...)