Foto Psychosociaal welzijn van informele en formele zorgverleners

Psychosociaal welzijn van informele en formele zorgverleners.

P

Psychosociaal welzijn van informele en formele zorgverleners.

Psychosociaal welzijn van informele en formele zorgverleners

De constante werkdruk in de zorg- en welzijnssector zorgt voor toenemende psychische problemen onder formele zorgverleners. Ook informele zorgverleners, in het bijzonder mantelzorgers, ervaren een hoge psychosociale belasting. De COVID 19-pandemie heeft deze druk nog versterkt. Dit onderzoeksproject wil concrete oplossingen zoeken om het psychosociaal welzijn van formele en informele zorgverleners te garanderen/verbeteren.

De zorg- en welzijnssector staat voor grote uitdagingen. Eén ervan is het psychosociaal welzijn van formele en informele zorgverleners. We focussen op vier werkpakketten. Het eerste werkpakket zal bestaande instrumenten voor ‘vroegdetectie’ van overbelasting en rolconflicten bij mantelzorgers optimaliseren. Het tweede werkpakket focust op het psychosociaal welzijn van mantelzorgers die zorg dragen voor ouderen met cognitieve problemen. Hierbij zullen wij verder exploreren welke ondersteuning formele zorgverleners, vanuit een netwerkperspectief, kunnen bieden aan mantelzorgers van zorgvragers met cognitieve problemen. Het derde werkpakket focust op studerende mantelzorgers. Voor deze doelgroep zullen acties ontwikkeld worden om het psychosociaal welzijn te verhogen en de combinatie mantelzorg-studeren te faciliteren. Het vierde werkpakket zal focussen op het psychosociaal welzijn van formele zorgverleners. Hierbij besteden we speciale aandacht aan ‘sociale steun’ en op wat formele zorgverleners zelf kunnen ondernemen om hun psychosociaal welzijn te optimaliseren. Daarnaast werken we in dit vierde werkpakket aan competenties rond zelfzorg en sociale steun van studenten uit de zorg- en welzijnsopleidingen zodat ze future proof het werkveld kunnen instappen.

DE COVID 19-pandemie heeft grote gevolgen voor het psychosociaal welzijn van zorgverstrekkers (formeel en informeel). Naast bovenstaande werkpaketten heeft 360° Zorg en Welzijn een onderzoek uitgevoerd die de beleving van de lockdown door mantelzorgers in kaart brengt en de impact van deze lockdown op het psychosociaal welzijn van mantelzorgers. De eerste resultaten vind je hier

Psychosociaal welzijn van informele en formele zorgverleners is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoƶrdinator

Deborah Lambotte

Projectmedewerkers

Peter Walleghem, Ida Walgraef, Nadine De Stercke, Benedicte De Koker

Looptijd

01/10/2020 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra