Foto RestMatch: Valorisatiekansen van plantaardige reststromen in Vlaanderen binnen de biobased economy met focus op food en materialen

RestMatch.

R

RestMatch.

RestMatch: Valorisatiekansen van plantaardige reststromen in Vlaanderen binnen de biobased economy met focus op food en materialen

In Vlaanderen komt jaarlijks een enorme hoeveelheid groenten en fruit vrij als reststroom, waarvan het merendeel niet of laagwaardig wordt gevaloriseerd. Voedselverlies reduceren is nochtans een beleidsprioriteit, zowel op Europees niveau als op Vlaams niveau. Ook in de transitie naar een biogebaseerde kringloopeconomie speelt hoogwaardige valorisatie van organische reststromen een belangrijke rol.

Een belangrijk knelpunt voor de valorisatie van reststromen is het gebrek aan gecentraliseerde informatie over hun (technologische) karakteristieken, waardoor het potentieel als grondstof moeilijk vooraf kan worden ingeschat. Matchmaking tussen aanbieders van reststromen en producenten van eindproducten gebeurt daarom meestal ad hoc en onvoldoende op basis van de karakteristieken van de reststroom.

Het project RestMatch wil kennis bundelen omtrent plantaardige reststromen uit de Vlaamse agrovoedingsketen en onderzoeken of ze potentieel bieden als grondstof voor de productie van gefermenteerde dranken, voedingsingrediënten en biogebaseerde materialen. Beloftevolle reststromen worden technologisch gekarakteriseerd en samenstelling en variabiliteit worden in kaart gebracht. Het resultaat is een kennisdatabank die aangeeft welke reststromen vandaag nog te laagwaardig worden gevaloriseerd, en die de basis vormt voor een geoptimaliseerde matchmaking tussen grondstof en eindproduct(en). Via inspiratiesessies worden potentiële grondstoffen uit reststromen afgestemd op specifieke en concrete noden van bedrijven, en voor een aantal geselecteerde cases worden proof of concepts uitgewerkt en concrete vervolgprojecten voorbereid.

RestMatch is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Frank Van Boxstael, Bram Marynissen

Copromotoren

Veronique Troch, Dana Vanderputten, Melissa Camerlinck,

Projectmedewerkers

Marlies De Corte

Looptijd

01/01/2021 - 31/08/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra