Foto RestMatch: Valorisatiekansen van plantaardige reststromen in Vlaanderen binnen de biobased economy met focus op food en materialen

RestMatch.

R

RestMatch.

RestMatch: Valorisatiekansen van plantaardige reststromen in Vlaanderen binnen de biobased economy met focus op food en materialen

In Vlaanderen komt jaarlijks een enorme hoeveelheid plantaardige reststromen vrij, waarvan het merendeel niet of laagwaardig wordt gevaloriseerd. Voedselverlies reduceren is nochtans een beleidsprioriteit, zowel op Europees niveau als op Vlaams niveau. Ook in de transitie naar een biogebaseerde kringloopeconomie speelt hoogwaardige valorisatie van organische reststromen een belangrijke rol.

Een belangrijk knelpunt voor de valorisatie van reststromen is het gebrek aan gecentraliseerde informatie over hun  functionele eigenschappen, waardoor het potentieel als grondstof moeilijk vooraf kan worden ingeschat. Matchmaking tussen aanbieders van reststromen en producenten van eindproducten gebeurt daarom meestal ad hoc en onvoldoende op basis van de karakteristieken van de reststroom. 

Het project RestMatch wil kennis bundelen omtrent plantaardige reststromen uit de Vlaamse agrovoedingsketen en onderzoeken of ze potentieel bieden als grondstof voor de productie van gefermenteerde voeding en dranken, voedingsingrediënten en biogebaseerde materialen. Om knelpunten en opportuniteiten te identificeren wordt er een interviewronde georganiseerd in het werkveld en wordt er een inventarisatie van alle mogelijke initiatieven rond valorisatie van plantaardige reststromen in de bedrijfswereld en de onderzoekswereld uitgevoerd. Beloftevolle reststromen worden technologisch gekarakteriseerd en samenstelling en variabiliteit worden in kaart gebracht. Het resultaat is een kennisdatabank die aangeeft welke reststromen vandaag nog te laagwaardig worden gevaloriseerd, en die de basis vormt voor een geoptimaliseerde matchmaking tussen grondstof en eindproduct(en). 

Voor een aantal geselecteerde cases worden proof of concepts uitgewerkt en concrete vervolgprojecten voorbereid. Gebruikte technieken voor deze cases zijn onder meer solid state fermentatie, vezelextractie en eiwitextractie.


RestMatch: Valorisation potential of plant-based by-products in Flanders for the biobased economy, with a focus on food and materials.

Annually, an enormous amount of organic by-products is produced in Flanders, of which the majority is not valorized. The RestMatch project aims to summarize existing knowledge on plant-based by-products from the Flemish agri-food chain, and research their potential as raw material for the production of fermented beverages, food ingredients, and biobased materials.

 
An important bottleneck for the valorization of by-products is the lack of centralized information concerning their (technological) characteristics, hampering their assessment as a potential raw material. Therefore, matchmaking between providers of by-products and producers of certain products is often ad hoc and rarely based on the specific characteristics of the by-product. 
The RestMatch project aims to summarize existing knowledge on plant-based by-products and research their potential as raw materials for the production of fermented beverages, food ingredients, and biobased materials. Promising by-products are characterized and their composition and variability are mapped. The result is a database indicating which by-products are currently under-valorized, and which forms the basis for optimized matchmaking between raw material and end product(s). During inspirational sessions, potential raw materials from by-products are aligned with the specific needs of businesses. Proof of concepts are worked out for a selection of cases,  and concrete follow-up projects are prepared. 
RestMatch is a research project of research center AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


RestMatch is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Frank Van Boxstael, Bram Marynissen

Copromotoren

Veronique Troch, Dana Vanderputten, Melissa Camerlinck,

Projectmedewerkers

Marlies De Corte

Looptijd

01/01/2021 - 31/08/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra