Foto Ruimtehelden: interactieve toolbox voor ruimte-educatie en -participatie

Ruimtehelden.

R

Ruimtehelden.

Ruimtehelden: interactieve toolbox voor ruimte-educatie en -participatie

Tieners zijn cruciaal voor de transitie naar duurzaam ruimtegebruik. Bepaalde tieners zijn zelfs voortrekker en aanjagers van deze transitie, bijvoorbeeld op vlak van klimaatbeleid. Toch blijkt dat zij op andere vlakken – vooral op vlak van dichter wonen en verwevenheid – vooral geneigd te zijn om een klassiek Vlaams woonideaal van ‘rustig wonen in een landelijke vrijstaande woning’ te reproduceren. In het project Ruimtehelden werkt eCO-CITY samen met partners aan een opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving: Samen verbeelden we de ruimte

Ruimtehelden definieerde drie grote doelstellingen:

  • het draagvlak voor de ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen en de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) bij kinderen en tieners verhogen;
  • een kwalitatief leerpakket ontwikkelen voor ruimte-educatie en -participatie over de uitdagingen van het BRV;
  • inzicht krijgen in de weerstand en bekommernissen van kinderen en tieners m.b.t. de principes van het BRV en samen met planners en ontwerpers naar manieren zoeken om met die weerstanden om te gaan in ontwerp en planning.

Het project verloopt in vier fasen:

  • Verzamelen van bestaand materiaal en breed experimenteren met inhouden, methoden en technieken in klassen om de effectiviteit van de didactische middelen na te gaan en om de belangrijkste weerstanden bij tieners te detecteren
  • Ontwikkeling en testen van een leerpakket voor ruimte-educatie voor en door het onderwijs
  •  Vorming, opleiding en gerichte communicatie naar het onderwijs en inspraakmedewerkers voor gebruik van het leerpakket
  • Aanbevelingen, randvoorwaarden en ontwerpuitdagingen ontwikkelen voor planners en ontwerpers en communiceren naar deze doelgroep


 

Ruimtehelden is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Sven De Visscher

Projectcoƶrdinator (extern)

Kind & Samenleving

Projectmedewerkers

Minke Labarque

Looptijd

01/01/2022 - 31/12/2024

Financier

Vlaamse Overheid, departement Omgeving

Programma financier

Samen verbeelden we de ruimte