Foto Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop, 2020-2040

Betonstop, 2020-2040.

B

Betonstop, 2020-2040.

Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop, 2020-2040

De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte door onze moderne samenleving stapsgewijs terug te dringen tot 0 ha. Deze stand-still in bijkomende ruimteinname wordt ook wel betonstop genoemd.

Om deze ruimteneutraliteit concreet te kunnen realiseren, is een absolute afbouw van de ruimteinname vereist, waar deze momenteel 6 ha/dag bedraagt. Dit impliceert een graduele reductie van juridisch erkende maar ongebruikte en overtollige bouwgronden. Gelet de juridische erkenning van deze gronden, mag verwacht worden dat de neutralisatie van dit aanbod aanzienlijke eisen tot planschadevergoeding met zich zal mee brengen.

HOGENT werkt een ruimtelijke en financiële simulatie uit van de hoe een betonstop zou kunnen doorgevoerd worden tegen 2040. Daarbij wordt het historisch ontstaan van het overaanbod aan bestemde grond geanalyseerd, de actuele problematiek van de nog bebouwbare ruimte nader in beeld gebracht en de effectiviteit van een aantal grondbeleidsinstrumenten aan de hand van toekomstsimulaties uitgevoerd.  Dit project hangt samen met het onderzoeksproject Ruimteneutraliteit.

zie ook: https://www.hogent.be/projecten/betonstop/

Ruimtelijke en financiële simulatie van de betonstop, 2020-2040 is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit en Centre for Applied Data Science.

Projectcoƶrdinator

Peter Lacoere

Copromotoren

Mieke Paelinck, Guy Engelen, Cornelis Stal

Projectmedewerkers

Oscar Zurita

Looptijd

23/09/2019 - 31/10/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Departement Omgeving
Departement Landbouw en Visserij
Vlaamse Landmaatschappij
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
VITO Landgebruik
KU Leuven, Faculteit Architectuur
Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP)