Foto RUMIN_AAI: Optimalisatie van het dierenwelzijn van kleine herkauwers gebruikt bij humane interventies in therapie, educatie en recreatie

Ruminaai.

R

Ruminaai.

RUMIN_AAI: Optimalisatie van het dierenwelzijn van kleine herkauwers gebruikt bij humane interventies in therapie, educatie en recreatie

Het positieve effect van dieren op de mentale gezondheid van mensen is algemeen aanvaard. Omgekeerd zijn er potentieel nadelige effecten op het dierenwelzijn. Gezien de populariteit van geiten en schapen op zorg- en kinderboerderijen, focust dit project zich op het welzijn van deze kleine herkauwers dewelke vaak gebruikt worden in interventies met dieren in therapie, onderwijs en recreatie.

Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een praktische tool om het dierenwelzijn van geiten en schapen op een zorgbedrijf te optimaliseren. 

Hiertoe zal het huidige niveau van het dierenwelzijn aan de hand van het AWIN-protocol*, gedragsobservaties en de bepaling van glucocorticoïden, biomerkers voor acute en chronische stress bij vertebraten, bij geiten en schapen op kinder-, leef- en zorg-boerderijen nagegaan worden. Daarnaast zal het huidige niveau van kennis van de werknemers in deze bedrijven rond het natuurlijk gedrag en de welzijnsbehoeften van deze dieren nagegaan worden door focusgroep gesprekken en een enquête. Na identificatie van de voornaamste werkpunten zullen maatregelen voorgesteld worden om het welzijn van geiten en schapen te verbeteren, hierbij rekening houdend met de financiële impact van deze op het zorgdoel. Deze oplossingen zullen geïmplementeerd en opgevolgd worden op de deelnemende bedrijven. Na 1 jaar zullen bovenstaande welzijnsevaluaties herhaald worden. De resultaten zullen verwerkt worden in een wetenschappelijke publicatie, een handboek gericht op het optimaliseren van het welzijn van geiten en schapen binnen de zorgsector, workshops en de oprichting van een dienstverleningsplatform rond dierenwelzijn in AAI**. 
          * Animal Welfare Indicators welfare assessment protocol 
        ** Animal Assisted Interventions

Meer informatie over het PWO-project

Ruminaai is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoördinator

Lieve Meulemans

Copromotoren

Bonnie Valgaeren, Johan Aerts (UGent)

Projectmedewerkers

Désirée Maryns

Looptijd

24/09/2018 - 23/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Stressfysiologie
Leefboerderij De Kanteling vzw
Leefboerderij Suskewiet
De Buckwalhoeve
DGZ Vlaanderen