Foto SKI-Tool: Screenings-, kwaliteits- en inspiratietool voor welzijns- en onderwijsactoren voor de uitrol en implementatie van een integrale samenwerking i.f.v. ondersteuning van kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen op school.

SKI-Tool.

S

SKI-Tool.

SKI-Tool: Screenings-, kwaliteits- en inspiratietool voor welzijns- en onderwijsactoren voor de uitrol en implementatie van een integrale samenwerking i.f.v. ondersteuning van kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen op school.

De cijfers van de laatste armoedebarometer liegen er niet om, kinderarmoede in Vlaanderen is in stijgende lijn. Eén van de vaststellingen uit het jaarboek over kinderarmoede is het gebrek aan een echt kinderarmoedebeleid en een gebrekkige samenwerking tussen instellingen. Men geeft aan dat sociaal werkers hun multiperspectiviteit kunnen versterken en men betreurt spijts de vele acties dat de sociale ongelijkheid in onderwijs nog steeds groot is.

In de Vlaamse onderwijscontext leiden verschillende maatschappelijke uitdagingen binnen de school tot een transversale en integrale aanpak, steeds vaker zetten scholen hun deuren open voor welzijnswerkers. Hierdoor ontstaan netwerken in functie van de zorg voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Vandaag is zo’n netwerk niet duidelijk: welke soorten contacten zijn er, hoeveel, hoe intens, en regelmatig zijn ze? Daarnaast rijst de vraag hoe deze actoren met elkaar werken om een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen. Dit onderzoek wil de aanwezige transversale en integrale aanpak in basisscholen in kaart brengen (netwerkkaart) én de kwaliteit ervan bevragen
vanuit het perspectief van alle actoren (ook ouders). De output van het project bestaat uit een rapport met de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Deze onderzoeksbevindingen worden voor het werkveld verwerkt in een online tool (SKI-tool) voor school- en welzijnsactoren die tot doel heeft: (1) screening van de huidige situatie van samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsactoren; (2) aanbieden van kwaliteitsindicatoren voor een kwalitatieve ondersteuning van kwetsbare gezinnen en (3) inspireren van onderwijs- en welzijnsactoren om samenwerkingen op te zetten.

SKI-Tool is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Katrien De Maegd

Copromotoren

Eva Vens (HOGENT), Piet Van Avermaet (UGent)

Projectmedewerkers

Celine Mertens, Marie Seghers

Looptijd

1/01/2018 - 31/01/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair

Externe organisaties

De Toverberg, Stedelijke Basisschool, Sint-Amandsberg
Freinetschool Het Prisma, Gent
OCMW Gent - Hoofdzetel (GentinfoPunt/Psychologische Dienst), Gent
Onderwijscentrum Gent, Team Onderwijsontwikkeling
Kenniscentrum Urban Coaching & Education, Erasmushogeschool Brussel
UNICEF Belgiƫ, Brussel
Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Taalkunde