Foto SMO-G: Sociale Mobiliteit door Onderwijs: Grenswerk

Sociale Mobiliteit door Onderwijs: Grenswerk.

S

Sociale Mobiliteit door Onderwijs: Grenswerk.

SMO-G: Sociale Mobiliteit door Onderwijs: Grenswerk

Een meer gelijke toegang tot het hoger onderwijs kan bereikt worden als meer kinderen van ouders die niet gestudeerd hebben hogere studies beginnen. Met dit onderzoek zal nagegaan worden welke drempels deze jongeren te nemen hebben en uit welke krachten ze kunnen putten op hun weg naar het hoger onderwijs.

Daarna zal deze kennis omgezet worden in concrete tools die de sociale omgeving (gezin en school) van deze jongeren krachtiger zou kunnen maken zodat hun kansen om door te stromen naar het hoger onderwijs toenemen.

Participatie aan het hoger onderwijs in België is nog steeds gekenmerkt door ongelijkheid. Deze participatie wordt sterk bepaald door sociaal-economische factoren waaronder het opleidingsniveau van de ouders. Wie ouders heeft die gestudeerd hebben, heeft een hogere kans om zelf ook hoger onderwijs aan te vatten.

In een vorig onderzoek gingen we op zoek naar krachten en drempels die pioniersstudenten (studenten die als eerste in hun gezin hoger onderwijs aanvatten) binnen hun sociale omgeving ervaren. Dit onderzoek is hier een vervolg op. Ditmaal richten we onze aandacht op kinderen van ouders die zelf geen hoger onderwijs gedaan hebben en die in de derde graad secundair onderwijs zitten. Door middel van semigestructureerde interviews willen we in kaart brengen welke krachten en drempels deze jongeren binnen hun gezin ervaren op weg naar het hoger onderwijs. Dit proces van overgang van het middelbaar naar het hoger onderwijs benoemen we als ‘grenswerk’. We zullen ook met enkele ouders en leerkrachten spreken om na te gaan hoe zij de rol van het gezin hierbij zien. Het doel van dit onderzoek is enerzijds deze krachten en drempels in kaart te brengen en anderzijds willen we ook een bijdrage leveren aan het krachtiger maken van de thuiscontext van deze jongeren.

SMO-G is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoƶrdinator

David Van Bunder

Projectmedewerkers

Evelien Adam, Agnes Verbruggen

Looptijd

26/09/2022 - 11/02/2024

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-middelen