Foto Sociaal-circulaire Hub Gent

Sociaal-circulaire Hub Gent.

S

Sociaal-circulaire Hub Gent.

Sociaal-circulaire Hub GentIn Gent zijn tal van (burger)organisaties actief in de circulaire economie: van foodsavers en repair cafés tot deelplatformen als Peerby. Het bestuursakkoord van 2019-2024 van de Stad Gent zet sterk in op circulaire economie en de Stad wil zelf circulaire pilootprojecten opstarten. Ook de Gentse sociale economie wil inzetten op circulair ondernemerschap omdat dit aansluit bij hun waardenkader en om nieuwe jobs te creëren op maat van de doelgroep. Deze initiatieven ontstaan momenteel echter vrij geïsoleerd, er is weinig sprake van kennisdeling en onderlinge samenwerking.
Via de creatie van een hub kunnen bruggen gebouwd worden tussen de circulaire en sociale economie en tussen circulaire ondernemers (en eventueel particulieren) onderling. De hub kan zorgen voor kennisdeling en deling van ervaringen, goede zowel als minder goede, tussen sectoren en over verschillende sectoren heen. Nieuwe ideeën kunnen draagvlak krijgen en nieuwe initiatieven kunnen worden opgericht. Zowel technische know-how als concrete werkafspraken kunnen bijdragen tot meer concrete samenwerking.
Fase I en II: 31/12/2020 - 31/12/2022 (financiering ESF en VCF)
Fase III:        01/01/2023 - 31/12/2023 (financiering WSE)

Sociaal-circulaire Hub Gent is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organizations

Projectcoƶrdinator

Peggy Van Acker

Projectcoƶrdinator (extern)

Stad Gent

Looptijd

31/12/2020 - 31/12/2023

Financier

ESF

Programma financier

ESF Vlaanderen 2014-2020 Oproep 520 "Circulair werk(t)!"

Externe organisaties

Arteveldehogeschool
Labeur vzw
Ateljee vzw
Con Brio vzw