Foto Sociaal-ruimtelijk werken in sociaal werk

Sociaal-ruimtelijk werken in sociaal werk.

S

Sociaal-ruimtelijk werken in sociaal werk.

Sociaal-ruimtelijk werken in sociaal werk

Binnen het sociaal werk ontwikkelt zich een sociaal-ruimtelijk perspectief, waarbij er oog is voor ruimtelijke elementen, sociale processen en de interactie ertussen. Het onderzoek heeft als doelstelling de betekenis van dit sociaal-ruimtelijk perspectief in sociaal werk te concretiseren, zowel in literatuur, praktijk als onderwijs.

Aan de slag gaan met de (stedelijke) ruimte vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Enerzijds omwille van de inherente gelaagdheid van het ruimtebegrip als gebouwde, beleefde en sociaal-politieke ruimte. Anderzijds omwille van de uiteenlopende claims en behoeften van verscheidene ruimtegebruikers die op eenzelfde plek samen komen. Vertrekkende vanuit een democratische visie op de inrichting van stedelijke ruimte, ontwikkelt zich in het sociaal werk een sociaal-ruimtelijk perspectief, waarbij men oog heeft voor ruimtelijke elementen, sociale processen en de interactie ertussen. Dit onderzoek heeft als doelstelling de betekenis van dit sociaal-ruimtelijk perspectief in sociaal werk te concretiseren, zowel in literatuur, praktijk als onderwijs. Na het inventariseren van de betekenissen en noden van dit sociaal-ruimtelijk perspectief wordt, via een design thinking proces, vormgegeven aan een ondersteunende opleidings- en trainingsmodule voor docenten en studenten sociaal werk.

Sociaal-ruimtelijk werken in sociaal werk is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Marlies Marreel

Copromotoren

Sven De Visscher, Griet Verschelden

Looptijd

1/02/2021 - 1/10/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne middelen onderzoekscentrum